WSKO 

De Nieuwe Weg valt onder de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). WSKO is met circa 5.200 leerlingen op 17 basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland. De organisatie bestaat uit ca. 500 medewerkers, die vernieuwend werken aan het dagelijks onderwijs.

Vertrouwen, eigenaarschap en vooruitgang
Uitgangspunten binnen WSKO zijn vertrouwen, eigenaarschap en vooruitgang. Ons onderwijs is gericht op de toekomst, wat is terug te zien in het lesaanbod op de scholen waar ook veel aandacht wordt besteed aan de 21-eeuwse vaardigheden. Er wordt gewerkt aan de brede ontwikkeling van kinderen, die verder gaat dan alleen leren lezen en schrijven. Scholen werken niet alleen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de kinderen, maar ook aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsvorming. 

Via onderstaande link leest u meer over het strategisch beleidsplan 2023-2027 van WSKO: