EarlyBird

Als school bieden wij vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) aan. Dit betekent dat wij de afgelopen jaren een kwaliteitstraject hebben doorlopen als team om een het keurmerk van Earlybird te behalen. Natuurlijk blijven wij onszelf als team bijscholen om de kwaliteit hoog te houden.

Het leren van een tweede taal vanaf de kleuterklassen maakt kinderen creatief en verhoogt de kwaliteit van de moedertaal. Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engels. Naarmate de jaren vorderen breiden we de manier waarop de lessen gegeven worden uit: de jongste kinderen leren vooral door te luisteren en uiten zich in korte zinnen. Daarna voegen we spreken eraan toe en uiteindelijk volgen ook lezen en schrijven. Maar het gaat veel verder dan alleen Engels aanbieden; internationalisering is ook een belangrijke pijler. Het is heel bijzonder om te zien dat de kinderen met leeftijdsgenootjes uit bijvoorbeeld Zweden via de digitale wereld kunnen communiceren.

Op vrijdag ademt de school Engels uit, zelfs in de teamkamer wordt er Engels met elkaar gesproken; Friday = English day!