EarlyBird

Sinds 2012 is De Nieuwe Weg gestart met de invoering van Engels als tweede taal in alle groepen. Dit is goed waar te nemen in de klassen. Wij gebruiken hierbij de methodiek van EarlyBird. Engels als tweede taal wordt volledig geïntegreerd in het bestaande schoolprogramma. Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs een nieuwe taal te leren. Het leren van een vreemde taal op jonge leeftijd heeft een positief effect op de algemene taalontwikkeling. Het leerrendement is dus hoog. Deze werk- en denkwijze sluit naadloos aan bij opbrengstgericht werken, waar de leerlingen en leerkrachten dagelijks actief mee bezig zijn.
Sinds 2016 heeft De Nieuwe Weg officieel het VVTO-keurmerk hebben gekregen. Dit vroeg vreemde talen onderwijs (VVTO) keurmerk geeft aan dat we Engels aanbieden volgens de kwaliteitsnormen die hiervoor gesteld zijn.