Inspectie 

Iedere school krijgt om de vier jaar een inspectiebezoek.

Op 2 juli 2014 vond het laatste inspectiebezoek plaats op De Nieuwe Weg.

Als school word je beoordeeld als zeer zwak, matig, voldoende en goed. Er spelen meer onderdelen mee om tot deze oordelen en advisering te komen.

De inspectie spreekt niet alleen met teamleden en directie. Ook worden gesprekken gevoerd met ouders en leerlingen. Bij de klasbezoeken wordt niet meer van te voren aangegeven welke les er bekeken gaat worden, maar de inspecteurs lopen gewoon de klassen binnen, kijken rond, maken een praatje en gaan weer. Als er op een school specifieke vernieuwingen of veranderingen bezig zijn, kijkt de inspectie graag mee en betrekt deze veranderingen bij het totale plaatje.

De school beoordeelt zichzelf voorafgaand aan het inspectiebezoek. Standaard horen daarbij: opbrengsten, onderwijsaanbod, onderwijsproces, didactisch handelen, en zorg en ondersteuning. Nieuw hierbij zijn: sfeer op school, (leer)klimaat, veiligheid, communicatie en de ambities van de school. Deze zelfevaluatie levert de school -met onderliggende stukken- bij de inspectie in voorafgaand aan het bezoek.

Bij ons laatste inspectiebezoek heeft De Nieuwe Weg het basisarrangement toegekend gekregen. We zijn “trots” op dit rapport. Het rapport kunt u hieronder lezen.