Engels als tweede taal

Sinds mei 2016 is De Nieuwe Weg officieel een EarlyBird school. Dit betekent dat wij voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen op het gebied van het geven van Engels als tweede taal.
In het schooljaar 2012-2013 is De Nieuwe Weg gestart met de invoering van Engels als tweede taal in alle klassen. Deze werk- en denkwijze sluit naadloos aan bij Opbrengstgericht Werken, waar de leerlingen en leerkrachten dagelijks actief mee bezig zijn. 
Door kinderen de Engelse taal al vroeg te leren, bereiden we hen zo goed mogelijk voor op de toekomst. Ook zorgt vroeg Engels voor een betere start bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

Extra ondersteuning of extra uitdaging

De Klimopklas: wij erkennen leerlingen die onder het gemiddelde niveau presteren, kinderen die hoogbegaafd zijn en leerlingen met een speciale hulpvraag. Door de hoger begaafde meer uit te dagen en de leerlingen die extra instructie nodig hebben dit te bieden, krijgen leerlingen op De Nieuwe Weg kansen om hun talenten te ontwikkelen.

 

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrieven..