De groepen

Op WSKO basisschool De Nieuwe Weg starten we ieder schooljaar met acht groepen. Twee groepen 1/2 (a en b) en vervolgens per leerjaar één groep. In de loop van het schooljaar, meestal rond januari/februari, starten we een derde kleutergroep op. Dit zorgt ervoor dat het leeftijdsverschil tussen de jongste kleuters die net starten en de oudste kleuters die bijna naar groep 3 gaan, niet te groot wordt.

De groepsgrootte varieert van 24 tot 29 kinderen. We streven er als school naar om nooit het aantal van 30 leerlingen per groep te overschrijden. De gemiddelde groepsgrootte ligt op 26 à 27 leerlingen per groep. 

Voor iedere groep staat een gediplomeerde groepsleerkracht. Daarnaast werken op De Nieuwe Weg een Klimopleerkracht en een onderwijsassistent. De klimopleerkracht werkt in de Klimopklas met kleine groepjes kinderen die extra instructie, of juist extra uitdaging nodig hebben. De onderwijsassistent assisteert soms in de klas en soms met een klein groepje kinderen buiten de klas. Op deze manier kunnen we de leerlingen de aandacht geven die ze verdienen!