Schoolontwikkeling

Schoolplan 2019-2024

In dit schoolplan van WSKO basisschool De Nieuwe Weg staat het beleid voor de
ontwikkeling van onze school in de periode van 2019 – 2024 beschreven.

De doelen van dit plan zijn:

• Het vaststellen van onze schoolontwikkeling op onderwijskundig, personeel en kwaliteitsgebied voor de periode van augustus 2019 t/m juli 2024.

• Het voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een schoolplan.

De functies van ons schoolplan zijn:

• Het hebben van een overzicht van de beleidsvoornemens in de periode 2019 – 2024.

• Het bieden van duidelijkheid en overzicht met betrekking tot de
schoolontwikkeling aan personeel, ouders en overige bij de school betrokkenen.

• Het laten zien hoe we ons onderwijs en de schoolorganisatie willen
verbeteren.

• Het hebben van uitgangspunten voor ons planning per schooljaar.

• Het bieden van informatie aan ouders van (potentiële) leerlingen.

• Het hebben van een verantwoordingsdocument naar ons bestuur en de landelijke overheid.

Schoolgids

Aan het begin van het schooljaar is alle informatie over het nieuwe schooljaar verwerkt in de schoolgids. In deze gids staat beschreven hoe wij vorm geven aan ons onderwijs en enkele praktische zaken zoals die geregeld zijn bij ons op school.