Orka Training: Superhelden aanpak

Op De Nieuwe Weg werken we in alle groepen met de superheldenaanpak van Orka Training. Hieronder leggen we deze aanpak helder uit. 

De superheldenaanpak van Orka is een preventieve aanpak voor de basisschool met als doel tot positieve groepsvorming in de klas te komen (waardoor sociale problemen zoals pesten, buitensluiten en dominant gedrag voorkomen worden) en het welbevinden van kinderen op sociaal gebied te vergroten.

De superhelden aanpak bestaat uit negen keuzes die kinderen kunnen toepassen: elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren, negeren, de slimme plek zoeken en melden bij de leerkracht. Voordat kinderen overgaan op het melden bij de leerkracht, zetten ze één van de overige superhelden in. Hierdoor leren we kinderen om zelf met conflicten om te leren gaan.

Oefeningen groepsvorming worden ingezet om de superhelden te trainen. De leerkracht geeft oefeningen op gebied van groepsvorming, waarin de superhelden getraind worden. Er zijn tientallen oefeningen voor elke fase van groepsvorming beschikbaar. De kracht van de superheldenaanpak is dat de leerkracht tijdens de oefeningen feedback geeft aan kinderen over de superhelden (keuzes) die worden ingezet. Vervolgens wordt deze feedback ook toegepast op het schoolplein en in overige situaties.