Klimopklas

Op De Nieuwe Weg is als eerste school officieel gestart met de Klimopklas. Wij erkennen leerlingen die onder het gemiddelde niveau presteren en kinderen die meerbegaafd zijn als leerlingen met een speciale hulpvraag. Door meerbegaafde leerlingen meer uit te dagen en de leerlingen die extra instructie nodig hebben dit te bieden, krijgen leerlingen op De Nieuwe Weg meer kansen om hun talenten te ontwikkelen. Er wordt aan elke individuele hulpvraag gericht aandacht besteed. Wij realiseren dit in de Klimopklas. Wij hebben voor de naam Klimopklas gekozen omdat ieder kind wil leren. Ieder kind klimt op, op welk niveau dit ook is. Iedereen verdient een plaats in de maatschappij. De leerlingen die in de Klimopklas les krijgen, zitten hier een vastgesteld aantal uur per week en is de rest van de tijd in zijn of haar eigen groep. In de Klimopklas bieden wij leerlingen de mogelijk uit henzelf te halen wat erin zit. Wij werken met handelingsplannen aan de hand waarvan het onderwijs vorm krijgt. Kinderen worden op niveau en vakgebied geclusterd en krijgen les van een leerkracht in de Klimopklas.

Talenten
Op De Nieuwe Weg erkennen wij leerlingen die onder het gemiddelde niveau presteren en kinderen die hoogbegaafd zijn als leerlingen met een speciale hulpvraag. Door hoogbegaafde leerlingen meer uit te dagen en de leerlingen die extra instructie nodig hebben dit te bieden, krijgen leerlingen op De Nieuwe Weg meer kansen om hun talenten te ontwikkelen.

Hulpvraag
Aan elke individuele hulpvraag wordt gericht aandacht besteed. De focus ligt op de leervakken rekenen, taal, spelling en lezen. Wij signaleren welke kinderen de zorg van de Klimopklas nodig hebben. Wij doen dit aan de hand van resutaten van methodetoetsen, Cito-toetsen, observaties in de klas, gesprekken met leerlingen en hun ouders en, indien wenselijk, extra onderzoeken of testen.

Instructie
In de Klimopklas worden kinderen geclusterd die dezelfde stof aangeboden krijgen. Er wordt per leerling een handelingsplan geschreven. De leerlingen krijgen wekelijks instructie in de Klimopklas. Zij maken een begin met het verwerken van de nieuwe stof. In de eigen groep wordt de leerling door de groepsleerkracht bij de verdere verwerking begeleid.

Voor later
Wij hebben voor de naam Klimopklas gekozen, omdat ieder kind wil leren. Ieder kind klimt op, ongeacht het niveau. In de Klimopklas willen wij leerlingen met passie laten leren. Door de extra uitdaging of de extra instructie halen de leerlingen het maximale uit hun schooltijd. Zo leiden we de leerlingen op tot ondernemende mensen.