De Nieuwe Weg

De Nieuwe Weg is een katholieke basisschool en heeft iets meer dan 200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. In de loop van het schooljaar komt er soms een extra kleutergroep bij. Gezamenlijk hebben we de kernwaarden, missie (waar staan we voor?) en visie (waar gaan we voor?) bepaald. Dit noemen we onze collectieve ambitie:

De speerpunten van De Nieuwe Weg

Deze kernwaarden, missie en visie ligt aan de basis van alles wat we op school doen. Hieruit vloeien drie speerpunten waar we ons als basisschool in onderscheiden: de Klimopklas, Engels als tweede taal (volgens de methodiek van Early Bird) en ons schoolklimaat.

Leerlingen komen op school om veel te leren. Wij zijn er trots op, dat wij daar een belangrijke rol in spelen. De ontwikkeling van de leerlingen en opbrengsten van het onderwijs worden voortdurend gemonitord op De Nieuwe Weg. Wij zijn een opbrengstgerichte school met optimale leerprestaties als doel. Wij realiseren een taakgerichte werksfeer in de klas. De resultaten van het onderwijs zijn een belangrijke graadmeter voor ons. Dit geven wij onder meer vorm in de Klimopklas. Het concept van de Klimopklas is door De Nieuwe Weg ontwikkeld. In de Klimopklas worden leerlingen begeleid die (ver) onder of (ver) boven het gewenste niveau presteren. De Klimopklas is geïntegreerd in het opbrengstgericht werken op de school. Het doel van de Klimopklas is dan ook hogere resultaten te bereiken bij de leerlingen. Daarnaast zit er een belangrijk sociaal aspect aan de Klimopklas. De leerlingen krijgen in groepsverband de aandacht en uitdaging of extra instructie die zij nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen. Bovendien krijgen de leerlingen de kans elkaar te ontmoeten.

In schooljaar 2012-2013 is De Nieuwe Weg gestart met de invoering van Engels als tweede taal in alle groepen. Dit is goed waar te nemen in de klassen. Wij gebruiken de methodiek van EarlyBird en hebben het kwaliteitskeurmerk in mei 2016 behaald. Engels als tweede taal wordt volledig geïntegreerd in het bestaande schoolprogramma. Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs een nieuwe taal te leren. Het leren van een vreemde taal op jonge leeftijd heeft een positief effect op de algemene taalontwikkeling. Het leerrendement is dus hoog. Deze werk- en denkwijze sluit naadloos aan bij opbrengstgericht werken, waar de leerlingen en leerkrachten dagelijks actief mee bezig zijn.

Wij zijn trots op het schoolklimaat. De wijze waarop de leerlingen onderling en de leraren met de leerlingen omgaan, getuigt van veel respect voor elkaar. In de groepen is de sfeer goed en ontspannen, leerlingen accepteren elkaar zoals ze zijn en werken op een natuurlijke wijze met elkaar samen. Wij hebben coöperatief leren ingevoerd. Met de coöperatieve werkvormen vergroten we het samenwerkend vermogen van de leerlingen en zijn de leerlingen effectiever aan het werk in de klas. Het veilige schoolklimaat is de basis voor de hoge resultaten van het onderwijs.