Stichting Vrienden van De Nieuwe Weg

Algemene gegevens:

Stichting Vrienden van De Nieuwe Weg

RSIN: 816848269

Voorzitter, penningmeester en secretaris: Xander Damen

De doelstelling van de stichting is het werven van fondsen ten behoeve van bijzondere uitgaven van onze school en het beheren van de fondsen die voortkomen uit acties of werving. Met behulp van deze giften worden activiteiten voor kinderen georganiseerd, die zonder giften niet mogelijk zijn. Zo is het mooie klimrek op ons schoolplein betaald met sponsorgeld van de Stichting Vrienden.

Ieder begin van het schooljaar kan de financiële verantwoording worden opgevraagd van het gepasseerde schooljaar. Er gaan geen beloningen naar de beleidsbepaler van deze stichting, dus alle diensten voor deze stichting zijn vrijwillig.

Verwerving van inkomsten
Alle inkomsten van Stichting Vrienden van De Nieuwe Weg zijn giften van bedrijven/sponsoren. Ook storten ouders van leerlingen uit groep 8 bijvoorbeeld het kampgeld op de rekening van de stichting, dat volledig wordt besteed tijdens de kampweek van groep 8.