Stichting Vrienden van De Nieuwe Weg

Algemene gegevens:

Stichting Vrienden van De Nieuwe Weg

RSIN: 816848269

Voorzitter, penningmeester en secretaris: Xander Damen

Stichting Vrienden van De Nieuwe Weg. De doelstelling van de stichting is het werven van fondsen ten behoeve van bijzondere uitgaven van onze school en het beheren van de fondsen die voortkomen uit acties of werving. Met behulp van deze giften worden activiteiten voor kinderen georganiseerd, die zonder giften niet mogelijk zijn. Zo is het mooie klimrek op ons schoolplein betaald met sponsorgeld van de Stichting Vrienden.

Ieder begin van het kalenderjaar kan de financiële verantwoording worden opgevraagd van het gepasseerde kalenderjaar. Er gaan geen beloningen naar de beleidsbepaler van deze stichting, dus alle diensten voor deze stichting zijn vrijwillig.