Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 uur - 12.00 uur
13.15 uur - 15.15 uur

Woensdag
8.30 uur - 12.00 uur

Continurooster

Tegenwoordig gaan veel scholen over op een continurooster. Belangrijkste reden hiervoor lijkt vooral de praktische kant voor ouders en daar heeft De Nieuwe Weg alle begrip voor.

Op De Nieuwe Weg kiezen we echter bewust voor een pauze tussen de middag voor kinderen én leerkrachten. Hiervoor hebben we een aantal belangrijke redenen:

  • Uit onderzoek blijkt dat de tijd dat kinderen het best geconcentreerd kunnen leren, ligt tussen 10.00 12.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur. Bij een continurooster wordt er dus veel tijd geleerd, die biologisch gezien minder gunstig is voor de concentratie.
  • Leerlingen én leraren hebben rust nodig na een intensieve ochtend. We merken dat we veel van kinderen verwachten gedurende een schooldag. Ook leerkrachten werken erg intensief in de klas. Het is fijn als iedereen tussen de middag even kan ontladen, om vervolgens in de middag weer te presteren in de klas.
  • Leerkrachten bereiden de lessen van de middag om 12.00 uur voor en leggen materialen klaar, zodat het middagprogramma optimaal verloopt. Bij een continurooster valt ook deze tijd weg, wat ten koste gaat van de kwaliteit van de lessen.
  • Uit het oudertevredenheidsonderzoek komt dat 70% van de ouders van De Nieuwe Weg tevreden of heel tevreden is over de schooltijden.

Schoolvakantie 2019-2020

De schoolvakanties voor het schooljaar 2019-2020 zijn bekend.
De roostervrije (mid)dagen volgen later in het jaar.

Herfstvakantie
Zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie
Zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020

Pasen
Vrijdag 10 april t/m 13 april 2020

Meivakantie
Zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2020

Hemelvaart
Donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020

Pinksteren
Zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020

Zomervakantie 2020
Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Roostervrije (mid)dagen

Woensdag 25 september 2019 (WSKO studiedag)
Maandag 28 oktober 2019                                                                                              
Vrijdag 20 december 2019
Vrijdag 17 januari 2020
Maandag 2 maart 2020
Dinsdag 3 maart 2020
Vrijdagmiddag 24 april 2020
Woensdag 20 mei 2020
Donderdagmiddag 16 juli 2020
Vrijdag 17 juli 2020

Schoolvakantie 2020-2021

De schoolvakanties voor het schooljaar 2020-2021 zijn bekend.
De roostervrije (mid)dagen volgen later in het jaar.

Herfstvakantie
Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2020

Kerstvakantie
Zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021

Pasen
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie
Zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021

Hemelvaart
Donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren
maandag 24 mei 2021

Zomervakantie 2021
Zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021

Verlof aanvragen

Sinds 1 januari 2012 is er een wijziging gekomen in de controle op verzuim van school.
In het verleden lag de controle bij de Leerplichtambtenaar. Nu ligt de controle bij de onderwijsinspectie.
Daarbij is nieuw, dat er bij overtreding van de Leerplichtwet een boete kan
worden opgelegd aan de school. De controle op de leerplicht bij ouders blijft
bij de leerplichtambtenaar liggen.

Op school bewaren we het aanvraagformulier, dat u kunt ophalen mocht u verlof willen aanvragen. Bij aanvragen wegens huwelijk of overlijden dient bewijs in de vorm van een trouwkaart of rouwkaart aangeleverd te worden. Indien u vanwege de aard van uw werk niet 10 dagen aaneengesloten op vakantie kunt met het gezin, dient u een werkgeversverklaring in te laten vullen en te laten ondertekenen. Indien u zelf de werkgever bent, moeten dezelfde papieren ingevuld worden. Een begeleidende brief wordt in dat geval op prijs gesteld. Indien u zzp-er bent, moet er een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel toegevoegd worden.

Meer informatie over de Leerplichtwet vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht