Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 uur - 14.30 uur

Woensdag
8.30 uur - 12.30 uur

Continurooster

In het schooljaar 2020/2021 zijn we definitief over gegaan op het continurooster. Aanleiding hiervoor is de rust die we hebben ervaren in de tijd dat we, door toedoen van het coronavirus, noodgedwongen over waren gegaan op het continurooster. Ook hebben we een enquête afgenomen onder ouders en leerkrachten, waaruit bleek dat het overgrote deel van ouders en leerkrachten voorkeur had voor het continurooster.

Schoolvakantie 2021-2022

Herfstvakantie
Zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021

Kerstvakantie
Zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022

Pasen
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022

Hemelvaart
Donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren
maandag 6 juni 2022

Zomervakantie 2022
Zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022

Roostervrije (mid)dagen:

Donderdag 16 september 2021
Maandag 11 oktober 2021
Vrijdag 24 december 2021
Vrijdag 25 februari 2022
Maandag 7 maart 2021
Vrijdagmiddag 22 april 2022
Vrijdag 13 mei 2022
Vrijdag 24 juni 2022
Maandag 27 juni 2022
Vrijdagmiddag 8 juli 2022

De schoolvakanties voor het schooljaar 2022-2023 zijn bekend.

Herfstvakantie
Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022

Kerstvakantie
Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023

Pasen
Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023

Koningsdag 
Woensdag 27 april 2023 (valt in de meivakantie)

Meivakantie
Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023

Hemelvaart
Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren
Zondag 28 mei t/m maandag 29 mei 2023

Zomervakantie 2023
Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023 

Verlof aanvragen

Sinds 1 januari 2012 is er een wijziging gekomen in de controle op verzuim van school.
In het verleden lag de controle bij de Leerplichtambtenaar. Nu ligt de controle bij de onderwijsinspectie.
Daarbij is nieuw, dat er bij overtreding van de Leerplichtwet een boete kan
worden opgelegd aan de school. De controle op de leerplicht bij ouders blijft
bij de leerplichtambtenaar liggen.

Op school bewaren we het aanvraagformulier, dat u kunt ophalen mocht u verlof willen aanvragen. Bij aanvragen wegens huwelijk of overlijden dient bewijs in de vorm van een trouwkaart of rouwkaart aangeleverd te worden. Indien u vanwege de aard van uw werk niet 10 dagen aaneengesloten op vakantie kunt met het gezin, dient u een werkgeversverklaring in te laten vullen en te laten ondertekenen. Indien u zelf de werkgever bent, moeten dezelfde papieren ingevuld worden. Een begeleidende brief wordt in dat geval op prijs gesteld. Indien u zzp-er bent, moet er een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel toegevoegd worden.

Meer informatie over de Leerplichtwet vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht