Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 uur - 14.30 uur

Woensdag
8.30 uur - 12.30 uur

Continurooster

In het schooljaar 2020/2021 zijn we definitief over gegaan op het continurooster. Aanleiding hiervoor is de rust die we hebben ervaren in de tijd dat we, door toedoen van het coronavirus, noodgedwongen over waren gegaan op het continurooster. Ook hebben we een enquête afgenomen onder ouders en leerkrachten, waaruit bleek dat het overgrote deel van ouders en leerkrachten voorkeur had voor het continurooster.

De schoolvakanties voor het schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie
Zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023

Kerstvakantie
Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024 

Pasen
Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Koningsdag 
Zaterdag 27 april 2024 (valt in de meivakantie) 

Meivakantie
Zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024

Hemelvaart
Donderdag 9 mei t/m vrijdag 10 mei 2024

Pinksteren
Zondag 19 mei t/m maandag 20 mei 2024

Zomervakantie 2024
Zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024  

 

Roostervrije (mid)dagen:

Donderdag 14 september 2023
Maandag 9 oktober 2023
Vrijdag 22 december 2023
Vrijdag 16 februari 2024 (kinderen groep 8 wel naar school)
Maandag 26 februari 2024 (kinderen groep 8 wel naar school)
Vrijdagmiddag 26 april 2024
Vrijdag 17 mei 2024
Vrijdag 28 juni 2024
Maandag 1 juli 2024
Vrijdagmiddag 12 juli 2024

 

Roostervrije dagen alleen voor groep 8 (i.p.v. 16 februari en 26 februari):

Vrijdag 8 december 2023

Maandag 11 december 2023

 

 

De schoolvakanties voor het schooljaar 2024-2025


Herfstvakantie
Maandag 28 oktober 2024 – vrijdag 1 november 2024

Kerstvakantie
Maandag 23 december 2024 – vrijdag 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie
Maandag 24 februari 2025 – vrijdag 28 februari 2025

Goede Vrijdag + Pasen
Vrijdag 18 april 2025 en zondag/maandag 20/21 april 2025

Meivakantie + Bevrijdingsdag
Maandag 21 april 2025 – maandag 5 mei 2025

Hemelvaart
donderdag 29 mei 2025

Pinksteren
Zondag 8 juni 2025 en maandag 9 juni 2025

Zomervakantie
Maandag 21 juli 2025 – vrijdag 29 augustus 2025

Verlof aanvragen

Sinds 1 januari 2012 is er een wijziging gekomen in de controle op verzuim van school.
In het verleden lag de controle bij de Leerplichtambtenaar. Nu ligt de controle bij de onderwijsinspectie.
Daarbij is nieuw, dat er bij overtreding van de Leerplichtwet een boete kan
worden opgelegd aan de school. De controle op de leerplicht bij ouders blijft
bij de leerplichtambtenaar liggen.

Op school bewaren we het aanvraagformulier, dat u kunt ophalen mocht u verlof willen aanvragen. Bij aanvragen wegens huwelijk of overlijden dient bewijs in de vorm van een trouwkaart of rouwkaart aangeleverd te worden. Indien u vanwege de aard van uw werk niet 10 dagen aaneengesloten op vakantie kunt met het gezin, dient u een werkgeversverklaring in te laten vullen en te laten ondertekenen. Indien u zelf de werkgever bent, moeten dezelfde papieren ingevuld worden. Een begeleidende brief wordt in dat geval op prijs gesteld. Indien u zzp-er bent, moet er een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel toegevoegd worden.

Meer informatie over de Leerplichtwet vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht