Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 uur - 14.30 uur

Woensdag
8.30 uur - 12.30 uur

Continurooster

In het schooljaar 2020/2021 zijn we definitief over gegaan op het continurooster. Aanleiding hiervoor is de rust die we hebben ervaren in de tijd dat we, door toedoen van het coronavirus, noodgedwongen over waren gegaan op het continurooster. Ook hebben we een enquête afgenomen onder ouders en leerkrachten, waaruit bleek dat het overgrote deel van ouders en leerkrachten voorkeur had voor het continurooster.

De schoolvakanties voor het schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie
Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022

Kerstvakantie
Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023

Pasen
Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023

Koningsdag 
Woensdag 27 april 2023 (valt in de meivakantie)

Meivakantie
Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023

Hemelvaart
Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren
Zondag 28 mei t/m maandag 29 mei 2023

Zomervakantie 2023
Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023 

 

Roostervrije (mid)dagen:

Dinsdag 13 september 2022
Maandag 10 oktober 2022
Vrijdag 23 december 2022
Vrijdag 24 februari 2023 (kinderen groep 8 wel naar school)
Maandag 6 maart 2023 (kinderen groep 8 wel naar school)
Vrijdagmiddag 21 april 2023
Vrijdag 12 mei 2023
Vrijdag 23 juni 2023
Maandag 26 juni 2023
Vrijdagmiddag 7 juli 2023

 

Roostervrije dagen alleen voor groep 8 (i.p.v. 24 februari en 6 maart):

Vrijdag 9 december 2022                                                                                                                                                                          Maandag 12 december 2022

 

De schoolvakanties voor het schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie
Zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023

Kerstvakantie
Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024 

Pasen
Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Koningsdag 
Zaterdag 27 april 2024 (valt in de meivakantie) 

Meivakantie
Zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024

Hemelvaart
Donderdag 9 mei t/m vrijdag 10 mei 2024

Pinksteren
Zondag 19 mei t/m maandag 20 mei 2024

Zomervakantie 2024
Zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024  

Verlof aanvragen

Sinds 1 januari 2012 is er een wijziging gekomen in de controle op verzuim van school.
In het verleden lag de controle bij de Leerplichtambtenaar. Nu ligt de controle bij de onderwijsinspectie.
Daarbij is nieuw, dat er bij overtreding van de Leerplichtwet een boete kan
worden opgelegd aan de school. De controle op de leerplicht bij ouders blijft
bij de leerplichtambtenaar liggen.

Op school bewaren we het aanvraagformulier, dat u kunt ophalen mocht u verlof willen aanvragen. Bij aanvragen wegens huwelijk of overlijden dient bewijs in de vorm van een trouwkaart of rouwkaart aangeleverd te worden. Indien u vanwege de aard van uw werk niet 10 dagen aaneengesloten op vakantie kunt met het gezin, dient u een werkgeversverklaring in te laten vullen en te laten ondertekenen. Indien u zelf de werkgever bent, moeten dezelfde papieren ingevuld worden. Een begeleidende brief wordt in dat geval op prijs gesteld. Indien u zzp-er bent, moet er een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel toegevoegd worden.

Meer informatie over de Leerplichtwet vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht