Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 uur - 14.30 uur

Woensdag
8.30 uur - 12.30 uur

Continurooster

In het schooljaar 2020/2021 gaan we definitief over op heb continurooster. Aanleiding hiervoor is de rust die we hebben ervaren in de tijd dat we, door toedoen van het coronavirus, noodgedwongen over waren gegaan op het continurooster. Ook hebben we een enquête afgenomen onder ouders en leerkrachten, waaruit bleek dat het overgrote deel van ouders en leerkrachten voorkeur had voor het continurooster.

Schoolvakantie 2020-2021

Herfstvakantie
Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2020

Kerstvakantie
Zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021

Pasen
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie
Zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021

Hemelvaart
Donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren
maandag 24 mei 2021

Zomervakantie 2021
Zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021

Roostervrije (mid)dagen

Maandag 26 oktober 2020
Vrijdag 18 december 2020
Vrijdag 19 februari 2021
Maandag 1 maart 2021
Vrijdagmiddag 23 april 2021
Vrijdag 2 juli 2021
Maandag 5 juli 2021
Vrijdagmiddag 16 juli 2021

Schoolvakantie 2021-2022

De schoolvakanties voor het schooljaar 2021-2022 zijn bekend.

Herfstvakantie
Zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021

Kerstvakantie
Zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022

Pasen
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022

Hemelvaart
Donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren
maandag 6 juni 2022

Zomervakantie 2022
Zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022

Verlof aanvragen

Sinds 1 januari 2012 is er een wijziging gekomen in de controle op verzuim van school.
In het verleden lag de controle bij de Leerplichtambtenaar. Nu ligt de controle bij de onderwijsinspectie.
Daarbij is nieuw, dat er bij overtreding van de Leerplichtwet een boete kan
worden opgelegd aan de school. De controle op de leerplicht bij ouders blijft
bij de leerplichtambtenaar liggen.

Op school bewaren we het aanvraagformulier, dat u kunt ophalen mocht u verlof willen aanvragen. Bij aanvragen wegens huwelijk of overlijden dient bewijs in de vorm van een trouwkaart of rouwkaart aangeleverd te worden. Indien u vanwege de aard van uw werk niet 10 dagen aaneengesloten op vakantie kunt met het gezin, dient u een werkgeversverklaring in te laten vullen en te laten ondertekenen. Indien u zelf de werkgever bent, moeten dezelfde papieren ingevuld worden. Een begeleidende brief wordt in dat geval op prijs gesteld. Indien u zzp-er bent, moet er een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel toegevoegd worden.

Meer informatie over de Leerplichtwet vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht