Parro

Alle communicatie tussen ouder en school verloopt via een app, genaamd Parro. U krijgt automatisch een e-mail en daarna kunt u zich registreren. Deze app heeft alle functionaliteiten in één. Zo hoeft er niet meer te worden gemaild, kunnen foto’s in een beveiligde omgeving worden gedeeld, kunnen oudergesprekken worden ingepland en uitjes worden georganiseerd. Ook informeert de leerkracht via deze weg dingen over de groep.
Middels deze app voorkomen we dat de communicatie via veel verschillende kanalen verloopt.