Buitenschoolse opvang

Simba
In het gebouw van De Nieuwe Weg verzorgt kinderdagverblijf Simba de voorschoolse en naschoolse opvang. 
Indien u gebruik wilt maken van deze faciliteiten verwijzen wij u naar hun website. Hier kunt u meer informatie vinden over het pedagogisch beleid, de tarieven en de mogelijkheden die zij bieden. Tevens vindt u de informatie hoe u contact met hen kunt opnemen.
www.kdvsimba.nl

Partou
Naast kinderdagverblijf Simba is er in Poeldijk ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de opvangmogelijkheden van Partou kinderopvang. Zij bieden in het gebouw van de Verburch-Hof voorschoolse en naschoolse opvang. Zij zorgen dat de kinderen op tijd en veilig op De Nieuwe Weg komen en worden weer netjes opgehaald. 
Voor meer informatie over de mogelijkheden van Partou verwijzen wij u naar hun website. 
www.partou.nl