Samenwerkingsverband en Sociaal Kernteam

Samenwerkingsverband

Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland.

In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam).

Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur WSKO ( Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs) vertegenwoordigd door Jos van de Ende.

Landelijk beleid heeft het uitgangspunt in principe zorg naar de leerlingen te brengen in plaats van de leerling naar de zorg, ofwel zorg op maat te realiseren. We gaan ervan uit dat de basisschool de voorkeur geniet voor ieder kind.

Echter, soms kan een basisschool het kind niet bieden wat het nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling. In die situatie is het belangrijk dat samen met de ouders en de school gekeken wordt waar het kind het meest bij gebaat is. In veel gevallen zal dit lukken op de eigen basisschool. In een aantal gevallen is het voor het kind beter naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) over te stappen.

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op www.spow.nl

Sociaal Kernteam

Het Sociaal Kernteam Westland, kortweg SKT, wil dat Westlandse inwoners gezond en veilig kunnen leven. Het team ondersteunt en begeleidt zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen en stellen hen centraal. Samen met hen werken ze aan een duurzame oplossing, zo lang als nodig of kort als mogelijk. Zorgregisseurs voeren de regie en werken vanuit de werkwijze: één gezin, één plan, één regisseur. Samenwerken staat bij SKT Westland voorop. Allereerst met de schoolcontactpersoon of de mensen daaromheen, maar ook met diverse partners in en buiten Westland, zoals gedragswetenschappers, maar ook met de juf op school, de huisarts of de consulent van de woningbouwvereniging.

Voor meer informatie over het Sociaal Kernteam kunt u een kijkje nemen op https://www.sktwestland.nl