Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad draagt bij aan het optimaal functioneren van De Nieuwe Weg ten behoeve van leerlingen en hun ouders, waarbij het onze intentie is om enerzijds de belangen van ouders en leerlingen, als consumenten van het "product onderwijs" adequaat te behartigen en anderzijds constructief mee te denken met de ontwikkeling van het schoolbeleid. 

Medezeggenschap levert een bijdrage aan de voortdurende verbetering van 
de organisatie door toetsen, adviseren en signaleren.
Het doel is kwalitatief goed onderwijs binnen een transparante organisatie en een inspirerende leer- en werkomgeving in een prettige open sfeer. Voor vragen of andere zaken kunt u de MR mailen: denieuweweg.mr@wsko.eu

De medezeggenschapsraad heeft onderstaande missie samengesteld:

"Leren, dat doen we samen!."

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

  • Cynthia van Nispen, voorzitter/oudergeleding
  • Brenda de Roo, oudergeleding
  • Annemarie de Witte, oudergeleding
  • Brigitta Naastepad, personeelsgeleding
  • Nancy van den Ende, personeelsgeleding
  • Annelotte Boers, personeelsgeleding