Beweeg Wijs

Beweeg Wijs op De Nieuwe Weg

Sinds september 2021 zetten wij de interventie Beweeg Wijs in op het schoolplein. Kinderen spelen niet meer vanzelfsprekend veel buiten en weten zich niet altijd goed te vermaken in de pauzes. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen onder begeleiding en met meer structuur leren (buiten)spelen. Dit draagt bij aan een fijne sfeer en nuttige invulling van de pauzes. In de toekomst zijn er dan 9 extra beweegmomenten per week. Ook nodigt het plein hopelijk uit om na schooltijd veel te komen spelen. 

Door verschillende gedragskleuren en materialen is er veel variatie op het plein! Op dit moment zijn dinsdag en vrijdag Beweeg Wijs dagen op De Nieuwe Weg. In de toekomst zal het in elke pauze worden ingezet. 

Meer info over Beweeg Wijs

Beweeg Wijs is een uniek en compleet interventieprogramma om bewegen en spelen een kwaliteitsimpuls te geven gedurende de schooldag.

Beweeg Wijs richt de schoolomgeving passend in bij gewenste educatieve doelen van de school. Daarbij wordt de toenemende aandacht voor natuurlijk spelen, bewegend leren en de samenwerking met voorschoolse organisaties, in plannen meegenomen. Het worden gezonde schoolomgevingen met veel ontwikkelruimte. De school ontwikkelt een onderwijsprogramma voor zowel binnen als buiten. Het plein wordt ontwikkelingsgericht aangelegd en kinderen leren het plein te gebruiken passend bij hun eigen ontwikkelingsfase.

Naast het gebruik voor pleinspelen in de ochtend- en (tussen de) middagpauze wordt het plein ook geschikt gemaakt voor onderwijsprogramma’s in de schoolomgeving. Er komt een buitenklas en scholen kunnen kiezen voor moestuinieren, ontdekkingstuinen, zintuigprikkelende paden, bewegend rekenpleinen, theater, dans- en muziekactiviteiten, natuurlijke balansroutes, taalroutes etc.

Onderdeel van de methode zijn de ingedeelde kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit is een wetenschappelijk bewezen strategie om lichamelijke activiteit te bevorderen. Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen. 

Blauw = naast elkaar spelen

Geel = om de beurt spelen

Oranje = samen delen

Groen = samenwerken

Rood = tegen elkaar

Wit = chillzone 

In principe is buitenspelen een activiteit waar kinderen zichzelf zouden moeten kunnen vermaken. Op school is het spelen vaak een pauze activiteit, even “los” van het cognitieve programma binnen. Even bijkomen, verwerken van alle input en een frisse neus halen. Voor veel kinderen geldt dit zeker. Toch zijn er steeds meer kinderen die het ingewikkeld vinden om hun weg op het plein te vinden.

Dat kan allerlei redenen hebben: op welke plek zijn er leuke activiteiten voor mij te doen? Waar kan ik even rustig zitten en om mij heen kijken? Met welke kinderen kan ik even fijn spelen? Voor wie moet ik op mijn hoede zijn? Het lijkt vaak wat chaotisch op het plein; weinig structuur, andere gezichten, andere leerkrachten, fanatiek voetballende kinderen, wachttijden bij de schommels, een volle zandbak, rondrijdende karren, hoe kan ik mijn weg hierin vinden? Binnen in de school snap ik alles, maar buiten valt de orde, structuur en duidelijkheid weg. Heerlijk voor heel veel kinderen, erg lastig voor een andere groep kinderen. Beide groepen willen we bedienen.