Mooie stap in nieuwbouwontwikkeling

Op 25 januari heeft Stichting Lucas Onderwijs de ontwerpopdracht verstrekt aan Paul de Ruiter Architects. In Poeldijk slaan ISW Irenestraat (onderdeel van Lucas Onderwijs), WSKO De Nieuwe Weg en Kinderopvang Simba de handen ineen om tot een gezamenlijke nieuwbouw te komen, de Expeditie. In de Expeditie komt daarmee één school voor kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs, inclusief een tienercollege.

Dat kinderen vanaf de kinderopvang tot en met hun middelbare schooltijd in een doorlopende leerlijn kunnen ontwikkelen is leidend in dit nieuwe gebouw. De keuze van het ontwerpteam is onder andere gebaseerd op hun visie, samenstelling en ervaring.

Met de keuze van het ontwerpteam start de fase van ontwerp van het gebouw. Aan de hand van input van de betrokken organisaties en input uit de omgeving start het ontwerpteam direct met een schetsontwerp. Het streven is dat rond de zomervakantie ideeën tot leven zijn gekomen en een voorlopig ontwerp kan worden gepresenteerd.

Over de Expeditie
De Expeditie is een concept voor onderwijs en opvang in één gebouw waar kinderen in een soepele doorlopende ontwikkelings- en leerlijn werken. Dit proces is gestart vanuit de kernwaarden durven dromen, verbondenheid en vertrouwen. Kinderen worden door meer maatwerk beter uitgedaagd op het pad en naar hun eindbestemming en gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Bij de Expeditie word je gekend en (h)erkend en mag je zijn en worden wie je bent. Wij gaan op zoek naar verbinding met onszelf, de ander en de wereld om ons heen. Met lef en liefde.

Over Paul de Ruiter
De duurzame gebouwen van Paul de Ruiter Architects zijn uniek, herkenbaar en innovatief van karakter. Het B-corp gecertificeerde bureau laat zich leiden door haar missie om een positieve impact op de leefomgeving te maken. Waarden zoals gezondheid, geluk en inspiratie maken, samen met meetbare feiten, intelligente en duurzame gebouwen. Zo moet architectuur niet alleen energie leveren in technische, maar met name in menselijke zin. Zeker voor kinderen, waarbij het schoolgebouw naast hun eigen huis misschien wel het belangrijkste gebouw van hun leven is.

Planning
Onze ambitie is dat we in de zomer van 2026 kunnen verhuizen naar het nieuwe gebouw. We verwachten vanaf januari 2025 ISW Irenestraat tijdelijk elders te huisvesten. Naar de locatie hiervan wordt in afstemming met gemeente Westland gezocht. We streven ernaar een locatie voor tijdelijke huisvesting te vinden nabij ISW Irenestraat. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u informeren.

 

Kijk op www.expeditie.nl voor meer informatie en schrijf u in voor de nieuwsbrief als u hierover op de hoogte wilt blijven. Heeft u nu al een vraag? Laat ze ons via info@expeditie.nl weten.