Groep 8

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool, waar naast de reguliere vakken, een aantal specifieke groepsmomenten aan bod komen.

Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke momenten.

De school na groep 8…

U bent wellicht al een beetje in de toekomst aan het kijken over wat in groep 8
gaat gebeuren aan vervolgonderwijs. In groep 7 hebben de leerlingen een voorlopig advies gekregen, maar in groep 8 volgt het definitieve advies. Dit zal plaatsvinden in januari.
In december is er een informatieavond waarop gastsprekers uit het voortgezet onderwijs u nóg meer kunnen vertellen over hun school(vorm). Ook zullen we met de kinderen enkele scholen bezoeken. In april zal de DIA-eindtoets worden afgenomen bij uw kind.

EHBO-examen

In groep 8 wordt er gewerkt aan het EHBO-examen. De leerlingen krijgen hierbij praktijk- en theorielessen. Na 10 lessen zal er een examen worden afgenomen. Dit gebeurt allemaal onder schooltijd.

Kamp / Musical

De kampweek is dit jaar van 16 september t/m 19
september. Zij gaan naar Loon op Zand.

Eind april wordt er gestart met het oefenen van de eindmusical, een festijn
waar menig kind nu al naar uit zit te kijken. Zij zullen tegen die tijd ook om
uw hulp vragen. Schrijft u 14 juli maar alvast in uw agenda voor een
schitterende voorstelling!

Zelfstandig werken

Tijdens zelfstandig werken werken de kinderen ongeveer vier uur per week
zelfstandig aan hun taken. In die tijd leren de kinderen zelf hun tijd en taken
inplannen. Zij zijn dan aan het werk met de gewone vakken, zoals rekenen, taal
en spelling, maar ook werken zij met vakken als aardrijkskunde en geschiedenis.
Tevens is er ruimte voor de creatieve ontwikkeling. De leerkracht heeft in deze
tijd zijn handen vrij zodat kleine groepjes kinderen of individuen extra
aandacht kunnen krijgen.

Huiswerk

De kinderen krijgen regelmatig wat leerwerk mee voor vakken als aardrijkskunde
of geschiedenis. Als het gaat om een proefwerk, krijgen zij het werk minstens
een week van tevoren op, zodat ze ruimschoots de tijd hebben om te leren. Tip:
niet één keer lang maar meerdere keren kort leren is beter. De kinderen leren
dan regelmatig en geconcentreerd. Dit oefenen en herhalen helpt de stof goed
onder de knie te krijgen. Er wordt op school veel aandacht besteed aan een
goede leerhouding, maar uw kind zal uw hulp en stimulans zeker nodig hebben om
die goede leerhouding daadwerkelijk te krijgen. Leren doe je niet alleen! Even
tijd om te overhoren of samen iets door te nemen motiveert uw kind enorm. Laat
uw kind een vaste plaats en een vast tijdstip kiezen. Daarnaast krijgt uw kind
ook reken-, taal of spellingshuiswerk. In principe moet het algemene pakket van
huis- / schoolwerk volstaan, maar als u voor uw kind extra werk wilt hebben
vraag het ons gerust, we zullen dan proberen wat werk samen te stellen. Maar
let op... het moet wél leuk blijven voor uw kind!