Groep 7

Groep 7 is het jaar waarin er veel dingen gebeuren, zoals het verkeersexamen (theorie en praktijk), seksuele voorlichting en het voorlopig advies.

Behalve deze belangrijke momenten zijn de weken in groep 7 erg druk, met:

Taal en spelling
Bij de taallessen staat een aantal vaardigheden centraal die in verschillende vormen worden aangeboden. De onderdelen die geoefend worden zijn: woordenschat, stellen, spreekvaardigheid, luistervaardigheid en taal verkennen. Met onderdeel 'taal verkennen' oefenen de leerlingen met vaardigheden, zoals: het plaatsen van een trema op de juiste plek, het kennen van de betekenis van afkortingen en het benoemen van zinsdelen.

Spelling is een belangrijk onderdeel op school. Naast de "gewone" woorden is er veel aandacht voor de spelling van werkwoorden. In het begin van het jaar is er aandacht voor de tegenwoordige tijd, maar hierna komen de verleden tijd en de voltooid deelwoorden erbij.

Rekenen
Rekenen begint al bij de kleuters en gaat door tot en met groep 8. In groep 7 leren zij bijvoorbeeld meten op schaal, plus- en minsommen van grotere getallen. Ook komen de breuken in groep 7 aan bod en oefenen de leerlingen met het handig gebruik maken van keersommen.

Wereldoriëntatie
Hieronder verstaan wij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Kinderen leren over het ontstaan en bestaan van de wereld.

Lezen
Met de methode Flits wordt het leesonderwijs aangeboden. De kinderen krijgen wekelijks instructie en lezen hierbij hardop. Er wordt gewerkt in twee niveaugroepen. 

Overige vakken in de klas zijn:

Muziek: Ritme, zingen en muziek maken.

Engels: Spreken, luisteren, woordenschat, grammatica.

Verkeer: Leren van de regels van het verkeer en de afname van het landelijk Verkeersexamen.

Godsdienst: Waarin wij dieper ingaan op godsdiensten, maar ook aandacht besteden aan levensbeschouwelijke onderwerpen.

Sociale emotionele vorming: Hierbij leren wij de kinderen elkaar te accepteren, respecteren en tolereren. Wij hebben deze lessen extra aandacht voor: verschillen en overeenkomsten tussen elkaar, samenwerken met elkaar, normen en waarden.