Groep 6

Groep 6 is een leuk jaar. Om u een indruk te geven wat er in groep 6 gebeurt, ziet u hieronder een klein overzicht. 

Taal en spelling 
We werken in groep 6 met de methode “Taal Actief”. Bij deze methode wordt er aan de hand van een verhaal taalvaardigheden aangeleerd. Voorbeelden van
taalvaardigheden zijn: 
• zinsontleding
• gesprekvaardigheden
• verhaaltjes schrijven
• luisteropdrachten

Onze spellingmethode is gekoppeld aan de taalmethode, want aan de hand van de verhalen uit de taalles komen er spellingcategorieën aan bod waar we tijdens de spellinglessen mee verder gaan. 
De verwerking van de taal- en spellessen worden op het Chromebook gedaan.

Lezen 
In groep 6 wordt er veel aandacht besteed aan lezen. Het streven is dat er aan het eind van het schooljaar alle kinderen goed presteren op de Cito DMT. Dit doel willen we bereiken door veel leesactiviteiten te laten plaatsvinden. Voorbeelden waarin het leesaspect terug komt zijn: 
• Flits: Met dit vak wordt geprobeerd om het technisch lezen te verbeteren.
• Boekbespreking en boekverslag
• “Lezen in Beeld”: teksten beoordelen en vragen maken over de teksten. 

Rekenen 
De methode die we hiervoor gebruiken is “De Wereld in Getallen”. Elke dag besteden we hier 1 uur aan. Er wordt dit jaar aan de volgende onderdelen gewerkt:
•Oriëntatie op de getallen t/m 1000
• + en – t/m 1000
• + en – t/m 100
• tafels en deeltafels
• geld sommen (gepast betalen)
• tijd (klokkijken)
• meten (cm, m, km, opp. en omtrek)
• meetkunde (plattegrond)
• diversen (werken met grafieken)?
De verwerking van de lesstof is op de Chromebooks. Kinderen krijgen op deze manier direct feedback terug op hun gemaakte werk.

Wereldoriëntatie 

Aardrijkskunde
Voor het vak aardrijkskunde gebruiken we de methode “Argus Clou”. Dit jaar zal in de topografie lessen de belangrijkste steden, wateren en provincies uit Nederland aan bod komen. 

Geschiedenis 
De geschiedenislessen spelen zich af rond de persoon Brandaan die
geïnteresseerd is in de geschiedenis. Via een tijdmachine komt hij steeds ineen andere tijdsperiode. De onderwerpen die in groep 6 aan bod komen zijn: de VOC, slavernij, tweede wereldoorlog en “de nieuwe tijd”. 

Natuur 
Voor natuur werken de kinderen met de methode "NatuNiek". Deze
methode zal er voor zorgen dat het vak natuur zowel een leer- als een doevak zal worden. De kinderen gaan namelijk naast de kennislessen ook proefjes en/of testjes doen. Naast de onderwerpen mens, dier en plant ook zal ook het onderwerp techniek aan bod komen. 

Documentatie
Documentatie is een nieuw vak. Tijdens deze les maken de kinderen
werkstukjes over een bepaald onderwerp. Zij halen de belangrijkste kenmerken uit een boekje en aan de hand daarvan schrijven ze dat werkstukje. Dieren is het onderwerp waaruit de kinderen van groep 6 kunnen kiezen. In de hogere groepen zullen de onderwerpen worden uitgebreid. 

Gym
De Nieuwe Weg heeft een eigen gymzaal waarin, onder leiding van meester Jack, de gymlessen plaatsvinden. Op maandagochtend en donderdagochtend vinden voor groep 6 deze lessen plaats.