Groep 5

In groep 5 wordt veel aandacht besteed aan rekenen, taal, spelling en lezen.
Maar ook andere vaardigheden worden aangeleerd. Nieuw voor de kinderen is het
vak geschiedenis. Verder is aardrijkskunde een nieuw vak in groep 5.

Bovendien gaan de kinderen in groep 5 voor het eerst een boekbespreking en
spreekbeurt houden.