Groep 4

In groep 4 wordt veel aandacht besteed aan verschillende vakgebieden zoals lezen,
schrijven (de hoofdletters), rekenen en taal. Met rekenen leren de kinderen
sommen tot en met 100 en daarnaast worden ook de tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10
aangeleerd.

Nieuwe vakken in groep 4 is begrijpend lezen en natuur van de methode NatuNiek. Bovendien is dit het jaar waarin kinderen hun Eerste H. Communie kunnen doen.

Ook staat iedere week op het rooster natuur, verkeer, tekenen, handvaardigheid
en muziek.