Wel of geen continurooster

Wel of geen continurooster

Tegenwoordig zien we dat veel scholen overgaan op een continurooster. Belangrijkste reden hiervoor lijkt vooral de praktische kant voor ouders en daar hebben we alle begrip voor.

Op De Nieuwe Weg kiezen we echter bewust voor een pauze tussen de middag voor kinderen én leerkrachten. Hiervoor hebben we een aantal belangrijke redenen:
- Uit onderzoek blijkt dat de tijd dat kinderen het best geconcentreerd kunnen leren, ligt tussen 10.00 - 12.00 uur en tussen 14.00 – 16.00 uur. Bij een continurooster wordt er dus veel tijd geleerd, die biologisch gezien minder gunstig is voor de concentratie.
- Leerlingen én leraren hebben rust nodig na een intensieve ochtend. We merken dat we veel van kinderen verwachten gedurende een schooldag. Ook leerkrachten werken erg intensief in de klas. Het is fijn als iedereen tussen de middag even kan ontladen, om vervolgens in de middag weer te presteren in de klas.
- Leerkrachten bereiden de lessen van de middag om 12.00 uur voor en leggen materialen klaar, zodat het middagprogramma optimaal verloopt. Bij een continurooster valt ook deze tijd weg, wat ten koste gaat van de kwaliteit van de lessen.
- Uit het oudertevredenheidsonderzoek komt dat 70% van de ouders van De Nieuwe Weg tevreden of heel tevreden is over de schooltijden.