M.R.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad draagt bij aan het optimaal functioneren van De Nieuwe Weg ten behoeve van leerlingen en hun ouders, waarbij het onze intentie is om enerzijds de belangen van ouders en leerlingen, als consumenten van het "product onderwijs" adequaat te behartigen en anderzijds constructief mee te denken met de ontwikkeling van het schoolbeleid.

Medezeggenschap levert een bijdrage aan de voortdurende verbetering van
de organisatie door toetsen, adviseren en signaleren.
Het doel is kwalitatief goed onderwijs binnen een transparante organisatie en een inspirerende leer- en werkomgeving in een prettige open sfeer.

De medezeggenschapsraad heeft onderstaande missie samengesteld:

"Leren, dat doen we samen!."

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
Emily Hollebeek, voorzitter
Vanja van der Palm, oudergeleding
Bart Schooneboom, oudergeleding
Dieke Polstra, personeelsgeleding
Christel Grootscholten, personeelsgeleding