Voor ouders

Ouders

Ouders spelen een belangrijke rol voor onze school. Zij ondersteunen de
school op verschillende manieren en helpen ons bij allerlei activiteiten. Tevens
zijn er ouders die ons ook op andere manier ondersteunen, namelijk via de
medezeggenschapsraad en de ouderraad.

In de medezeggenschapsraad zitten een aantal ouders namens de oudergeleding en een aantal leerkrachten namens de personeelsgeleding. Samen proberen zij de belangen van de ouders, leerlingen en personeel te behartigen. Daarbij denken zij mee over de ontwikkeling van kwalitatief goed onderwijs op De Nieuwe Weg.

In de ouderraad zitten enthousiaste ouders die de school ondersteunen bij het organiseren van allerlei activiteiten, zoals de schoolreis en het Sinterklaasfeest. Enkele keren per jaar komen zij bij elkaar om te praten over deze activiteiten en over de zaken die leven op school.