Voor kinderen

Leuke, leerzame sites

Dit is een gedeelte van onze site, waar de kinderen handige links kunnen vinden of leuke, leerzame spelletjes.

Hoe leer je leren?

Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Dit geldt ook voor het leren, want ieder kind leert op een andere manier. De één vindt het fijn om de leerstof te stampen, de ander leert liever in schema's.
De onderstaande link geeft aan op welke manieren je de leerstof eigen kunt maken met daarbij handige tips.
lereniseenmakkie

Rekenen

Rekenen is een leuk vak, maar soms ook lastig. Om rekenen goed te oefenen zijn er gelukkig handige rekenspellen.
Onlineklas
Sommenmaker
Klokkijken
Rekenweb
Rekenen allerlei
Digischool

Taal

De Nederlandse taal bestaat uit verschillende gebieden. Lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Allerlei gebieden waar de ene leerling beter in is, dan een andere leerling. Gelukkig hebben we leuke, handige oefeningen die de kinderen kunnen helpen om beter te worden in een bepaald gebied.
Veilig Leren Lezen
Digischool
Onlineklas
Spelletjesplein

Wereldoriëntatie

Ook voor wereldoriëntatie zijn er leuke spelen die de kinderen kunnen gebruiken om spelenderwijs bezig te zijn met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur of verkeer.
Topografie (passend bij onze methode Argus Clou)
Topografie
Digischool
Verkeer
Verkeersborden

Woordjes leren op een leuke manier!

Het leren van woordjes kan op een leuke, handige manier! Hoe? Kijk op de volgende link van WRTS. Je voert eerst zelf de woordjes in en typ het daarna na. Of laat het uitspreken in het Engels en vergroot daarmee je Engels woordenschat.

Werkstukken

Voor het maken van werkstukken of spreekbeurten zijn er heel veel sites te bezoeken om aan goede informatie te komen. De volgende sites zijn handig te gebruiken.
Bibliotheek Poeldijk
Netwijs
Klokhuis

CITO

Voor kinderen is een CITO-toets een spannend onderdeel. Twee keer in het jaar wordt er voor verschillende vakken een CITO-toets afgenomen. Aangezien de vraagstelling vaak net iets anders is dan dat ze gewend zijn, oefenen wij een keer met de kinderen hoe ze een vraag kunnen oplossen. Wij raden ouders ook aan om een keer de onderstaande website te bezoeken, zodat de kinderen nog een keer extra kunnen oefenen.
leestrainer

 

Schoolkrant 2018-2019

Schoolkrant 1 

Download Schookrant%201.pdf