Uitnodiging informatieavond

Uitnodiging

Donderdag 10 september houden wij de jaarlijkse informatieavond voor alle groepen en aansluitend de jaarvergadering van de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad.

Om 19.00 uur start de informatieavond in alle groepen. De informatie wordt in de klaslokalen gegeven.

Om 20.00 uur start de jaarvergadering van de Oudervereniging in de aula. Zij zullen vertellen wat er het afgelopen jaar is gedaan met uw bijdrage. Ook zal uitgelegd worden hoe de onderwijsbijdrage besteed is. De Medezeggenschapsraad zal over haar bezigheden van afgelopen schooljaar vertellen.

Wij nodigen u van harte uit om donderdag 10 september aanwezig te zijn.