Verandertraject

Het afgelopen jaar hebben wij vier studiedagen gehad. Deze studiedagen hebben in het teken gestaan van het verandertraject waarin de school op dit moment zit.

Tijdens deze dagen hebben wij onder andere verschillende scholen bezocht in de regio om nieuwe ideeën op te doen hoe wij het onderwijs op De Nieuwe Weg kunnen moderniseren. De kernelementen van de Klimopklas, Engels als Tweede taal en opbrengstgericht werken blijven de basis. We zien echter mogelijkheden hoe wij het onderwijs verder kunnen vormgeven zodat de leerlingen een stevigere basis meekrijgen als zij De Nieuwe Weg gaan verlaten.

Een aantal ideeën hebben wij op kleine schaal toegepast en wellicht heeft u dit al gehoord van uw zoon en/of dochter. In de groepen 1-2 mochten de kinderen zelf aangeven over welk dier zij meer wilden leren. Hierover kregen zij in een kleine kring uitleg met behulp van boekjes, filmpjes en verhalen. 

In groep 3 is er gewerkt met verschillende hoeken die betekenisvol waren ingericht. Op deze manier leerden zij op een andere manier leren.

In groep 4 leren de kinderen kritisch vragen te stellen. Dit is een mooie insteek geweest, want de kinderen kunnen nu heel goed aangeven wat precies hun vraag is i.p.v. "ik snap het niet", geven zij nu aan "Hoe moet ik het werkwoord vervoegen?"
 
In de groepen 5 t/m 8 kijken de kinderen eerst een les zelfstandig door en vervolgens kiezen zij of ze de uitleg willen volgen of niet. Anders mogen zij zelfstandig aan het werk. De kinderen vinden dit een fijne manier van werken. Uiteraard houden wij dit proces nauwlettend in de gaten.

Dit zijn enkele kleine aanpassingen in ons onderwijs waarbij we positieve resultaten zien.

Hoe wij het onderwijs verder vorm willen geven op De Nieuwe Weg, willen wij u graag vertellen op donderdagavond 7 juni. Op deze wijze blijft u op de hoogte wat er gebeurt met het onderwijs van uw kind(eren) op De Nieuwe Weg.

Dag en datum: Donderdag 7 juni 2018
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur - inloop vanaf 19.15 uur.
Locatie: WSKO "De Nieuwe Weg".

Wij hopen en rekenen op een grote opkomst!

Aanmelden kan tot en met maandag 4 juni via info@denieuweweg.wsko.nl onder vermelding van "informatieavond".