Schoolgids

Aan het begin van het schooljaar wordt er aan uw kind een nieuwe schoolgids
gegeven. In deze gids staat beschreven hoe wij vorm geven aan ons onderwijs en
enkele praktische zaken zoals die geregeld zijn bij ons op school.

Download Schoolgids 2015-2016.pdf