Engels als tweede taal

Earlybird

In schooljaar 2012-2013 is De Nieuwe Weg gestart met de invoering van Engels als tweede taal in alle klassen. Het team en de MR zijn intensief betrokken geweest bij de aanloop naar deze profielkeuze. Bij de invoering van Engels als tweede taal gebruiken wij de methodiek van EarlyBird. Engels als tweede taal wordt volledig geïntegreerd in het bestaande schoolprogramma. Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs een nieuwe taal te leren. EarlyBird maakt gebruik van dat vermogen en is er op gericht om kinderen op natuurlijke, wetenschappelijk onderlegde wijze Engels te leren. Uit de taalwetenschap blijkt, dat jonge kinderen een groter taalleervermogen hebben dan oudere kinderen en volwassenen. Bovendien heeft het leren van een vreemde taal op jonge leeftijd een positief effect op de algemene taalontwikkeling. Het leerrendement is dus hoog. Deze werk- en denkwijze sluit naadloos aan bij Opbrengstgericht Werken, waar de leerlingen en leerkrachten dagelijks actief mee bezig zijn.
De Nieuwe Weg gebruikt methodes die precies aansluiten bij de leerwijze van kinderen. In de groepen 1 en 2 werken we met de methode Playtime. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de methode Happy. Ook worden actuele en interessante thema’s verweven in het programma zoals de verschillende seizoenen, feestdagen, onderwerpen als knights and castles, earth and space en zoo animals. Wij kiezen voor Engels omdat dit wereldwijd de meest toegankelijke taal is. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Door kinderen deze taal al vroeg te leren, bereiden we hen zo goed mogelijk voor op de toekomst. Ook zorgt vroeg Engels voor een betere start bij doorstroom naar het voortgezet onderwijs.