Over ons

De Nieuwe Weg

De Nieuwe Weg is een katholieke basisschool en heeft iets meer dan 200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. In de loop van het schooljaar komt er soms een extra kleutergroep bij. De focus van het onderwijs ligt op de leervakken: rekenen, taal, lezen. Daarnaast is er aandacht voor de creatieve vakken (handvaardigheid, muziek, tekenen), de zaakvakken (aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis) en lichamelijke opvoeding. Waar het de methodes ondersteunt, volgen de leerlingen soms een les buiten de school, bijvoorbeeld in een museum, de bibliotheek of het bos. We volgen het programma voor natuur- en milieu educatie en het leesbevorderingsprogramma van de bibliotheek. Wij zetten coöperatieve werkvormen in om een hogere effectieve leertijd te bereiken bij de leerlingen en het samenwerken te stimuleren.