bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 18
Logo-Plaswijckpark.jpg

Schoolreis

Afgelopen maandag hebben de groepen 5 t/m 7 een onvergetelijke dag gehad in het Archeon. Alle kinderen kwamen met veel enthousiasme en vrolijke gezichten uit de bus.

Morgen, vrijdag 7 juni, staat de schoolreis gepland voor de groepen 1 t/m 4 naar Plaswijckpark in Rotterdam. We hopen op een mooi, zonnige en vooral geslaagde dag.

Juf Christel

Komend schooljaar gaat juf Christel, de intern begeleider, het team van De Nieuwe Weg verlaten. Zij gaat werken bij SBO De Diamant in Naaldwijk. We weten dat zij dit al een lange tijd wil en nu krijgt ze de mogelijkheid om deze overstap te maken. We gaan haar missen en wensen haar veel plezier!

Juf Christel zal dit schooljaar alles netjes afronden. Wij gaan hard op zoek naar een goede vervanger en zullen zorgen voor een goede overdracht.

Studiedag

IMG_20190529_091752.jpg

Woensdag 29 mei was de studiedag op De Nieuwe Weg. Tijdens deze dag stond o.a. de doorgaande leerlijnen centraal en hebben we kritisch gekeken naar ons handelen. We doen het goed op De Nieuwe Weg qua resultaten. We zien echter ook groeimogelijkheden in de lesaanpak, zodat we nog betere resultaten zouden kunnen behalen.

Op het gebied van Engels zien we mogelijkheden door meer contacten te leggen met buitenlandse scholen, Engelse boeken te lezen in de bovenbouw en door Engels te spreken tijdens andere lessen, bijvoorbeeld bij een teken- en/of handvaardigheidsles.

Op het gebied van godsdienst hebben we besloten om de Kerst- en de Paasviering in de kerk te laten plaatsvinden, zullen de speciale Katholieke dagen meer aandacht krijgen tijdens de lessen en zullen er meer bijbelverhalen worden voorgelezen. Het Katholieke geloof is een onderdeel van onze identiteit en dat komt terug in de vieringen en de godsdienstlessen.

Mobiele telefoon

De leerlingen nemen vaker een mobiele telefoon mee naar school. We begrijpen dat in deze tijd het een belangrijk onderdeel is van het leven van de kinderen. Toch willen wij benadrukken het onder eigen verantwoordelijkheid valt en dat het gebruik van de telefoon niet is toegestaan onder schooltijd. Dit geldt van 8.30 uur tot 15.15 uur.

393c5k22h.jpg

Bedankochtend

Op 26 juni willen alle leerlingen u bedanken voor alle hulp die zij van u hebben mogen ontvangen. Mocht u in de gelegenheid zijn om op deze ochtend aanwezig te zijn, wilt u zich dan opgeven. U krijgt binnenkort een brief met het verzoek om het strookje in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren).

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf.jpg

Op vrijdag 14 juni komt de schoolfotograaf. In de ochtend worden de individuele en groepsfoto's gemaakt en 's middags de foto's van de broertjes en zusjes die op school zitten. Aansluitend aan deze dag is het mogelijk om foto's van broertjes en zusjes te laten maken die niet bij ons op school zitten. Hiervoor kunt u zich intekenen op de lijsten die in de hal hangen in school. Dit kan vanaf dinsdagmiddag 11 juni.

Tweede Pinksterdag

Maandag 10 juni is het Tweede Pinksterdag. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij.

Save the date

Nog 6 weken en dan begint de zomervakantie. Weer heerlijk genieten van een welverdiende rust, thuis, op de camping in Nederland of Europa, of …

Op 2 september, het lijkt nog zo ver weg, begint het nieuwe schooljaar. We willen dit feestelijk openen met ons jaarlijkse openingsfeest. Dit jaar wordt het thema: "SPEL ZONDER GRENZEN"

Datum: Vrijdag 13 september 2019
Tijd: van 16:00 uur tot 19:00 uur
Waar: schoolplein De Nieuwe Weg

Zet het alvast in jullie agenda en we zien jullie graag op de 13e.

Alvast een fantastische vakantie toegewenst.

De Ouderraad

 
Sportdag 2019
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden