bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 11

Informatieavond

Vorige week donderdag, 18 januari, was de informatieavond over de vernieuwbouw. Er was een grote groep enthousiaste ouders aanwezig, die actief hebben meegedacht. Dank u wel dat u erbij was!

Tijdens deze avond is gesproken over onderwijsvernieuwingen en het gebouw.
Op dit moment zit het team van De Nieuwe Weg in een ontwikkelingstraject om het onderwijs verder te verbeteren. De peilers van Engels als tweede taal, opbrengsgericht werken en de Klimopklas blijven uiteraard staan. Tijdens de vergaderingen en studiedagen nemen wij ons onderwijs onder de loep en zoeken wij naar vernieuwingen. Het doel van ons is om kinderen voor te bereiden op de toekomst, waarbij ze een stevige basis hebben meegekregen. Over dit onderwijstraject hebben wij ouders geïnformeerd en aangegeven wat het belang is om te veranderen.

Tevens was, namens de WSKO, René Heijsteeg aanwezig om de ouders mee te nemen in het proces van de vernieuwing van het gebouw. Helaas kunnen wij u alleen melden dat de gemeente nog geen definitief besluit neemt over het pand. Dit is uitgesteld na de nieuwe gemeenteraadsverkiezing.
Gelukkig kunnen de voorbereidingen wel worden getroffen. Daardoor maken wij op dit moment plannen waaraan het nieuwe gebouw moet voldoen. Ouders konden hierover meedenken en doordoor werd het een actieve avond waar verschillende ideeën zijn genoemd. Enkele genoemde termen waren: betrokkenheid, flexplekken, sfeervolle aula, ontdekkingsspeeltuin, groen in de school en kleinschaligheid.

In april komt er een vervolg op deze avond. Uiteraard krijgt u hiervoor een uitnodiging.

 

Open Dag

Open Dag 2018.jpg

Woensdag 14 februari vindt onze jaarlijkse Open Dag plaats. Die dag zetten we onze deuren open van 9.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur. Ouders die een goede en gezellige school zoeken voor hun kind zijn dan welkom. Op De Nieuwe Weg is onderwijskwaliteit belangrijk. Door modern onderwijs bereiken de leerlingen hoge resultaten. Speerpunt van de school is Engels als tweede taal, volgens de methodiek van EarlyBird. Kent u mensen die nieuwsgierig zijn naar onze school? Wij zullen hen met plezier rondleiden en uitgebreid over het onderwijs op De Nieuwe Weg vertellen. Volgende week ontvangt ieder gezin van De Nieuwe Weg een poster. Wilt u deze op een goed zichtbare plek op het raam hangen? Met uw medewerking hopen we op veel bezoekers op 14 februari!

hockey.jpg

Vivian den Hollander

De afgelopen jaren hebben we steeds een bekende kinderboekenschrijver in de school op bezoek gehad. Zo waren Mathilde Stein, Edward van de Vendel, Manon Sikkel en Marcel van Driel op bezoek om voor te lezen aan de leerlingen. Dit jaar zijn de groepen 1 en 2 aan de beurt. Zij worden op 26 januari vereerd met een bezoek van Vivian den Hollander. Zij heeft onder andere de boeken Spekkie en Sproet, De Effies aan de bal, Lekker nooit aan de bal en Zwemmen zonder bandjes geschreven.

Aan het eind van de ochtend is er een boekenkraam voor alle kinderen die geïnteresseerd zijn in de boeken van Vivian den Hollander. Zij zal de boeken persoonlijk signeren. Komt u ook?

Door ieder jaar een schrijver op de school uit te nodigen, willen we het plezier in lezen een impuls geven bij de leerlingen.


Juf Kim met verlof

23_2_flesvoeding.jpg

Morgen, vrijdag 26 januari, werkt juf Kim voor het laatst om daarna te genieten van haar zwangerschapsverlof. 
We wensen haar een fijne tijd toe.

Carnaval

Op vrijdag 9 februari vieren wij 's middags Carnaval. Het zal een feestelijke middag worden. Meer informatie volgt later.

Vrije dag

In verband met een studiedag zijn alle groepen op maandag 5 maart vrij.

Oproep Ouderraad

Beste ouder/verzorger,

Wij zijn op zoek naar creatieve, gezellige ouders die graag mee willen helpen met activiteiten op school.
Vanuit de Ouderraad helpen wij de leerkrachten mee om onder andere het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest en de schoolreis elke keer weer tot een succes te maken.

Het openingsfeest wordt helemaal door de Ouderraad georganiseerd waardoor de leerkrachten tijd hebben voor de kinderen en de ouders.

Aan het einde van het schooljaar zullen wij helaas van twee trouwe OR-leden afscheid moeten nemen, omdat hun jongste kinderen naar de middelbare school gaan.

Wie komt ons team versterken en wil een keer kennis komen maken of meer te weten komen over de OR?

Meld je aan via de mail ouderraad@denieuweweg.wsko.nl of spreek iemand van de OR aan op het schoolplein. 
Informatie is ook te vinden op de website https://denieuweweg.wsko.nl/Voor-ouders/Ouderraad of via Nils en/of Richard mag natuurlijk ook. 

 
Kerst 2017
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2015 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden