bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 7
Sint.jpg

Sinterklaas

De spanning stijgt… Sinterklaas komt bijna op school! Komt u hem ook toezingen op dinsdag 5 december om 8.30 uur op het schoolplein? De hele ochtend is hij op bezoek op De Nieuwe Weg. ’s Middags komen de kinderen weer naar school. Sinterklaas en zijn Pieten zijn dan weg en de groepen hebben die middag een aangepast Sintprogramma met leuke activiteiten.

Betalingsherinnering

Veel ouders hebben de onderwijsbijdrage voldaan. Onze dank hiervoor.
Bij enkele ouders is het bericht wellicht ontschoten. Deze ouders ontvangen vanaf maandag 27 november een betalingsherinnering in uw e-mailbox. In de betalingsherinnering vindt u een link waarmee u de bijdrage alsnog kunt voldoen via IDeal. Wilt u deze bijdrage alsnog voldoen? Alvast bedankt.

Pietengym

Op maandag 4 december is er pietengym tijdens de gymles. De leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen in hun pietenpak gymmen. De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen die dag in de gymzaal. De leerlingen van groep 7 en 8 zijn die dag begeleiders bij de kleuters.

Wettelijk gezag

De school heeft een verplichting naar ouders en/of verzorgers toe om hen te informeren over de ontwikkeling van de kind(eren). Door verschillende gezinssamenstellingen is niet altijd bekend wie het wettelijke gezag heeft/hebben over de kinderen. Daarom ontvangt u volgende week een brief waarin u wordt gevraagd om aan te geven wie het ouderlijk gezag heeft over uw kind(eren). Wettelijk gezien hoeven wij alleen de ouders te informeren die het ouder gezag hebben.

Om meer duidelijkheid te geven omtrent het wettelijk gezag, vindt u hieronder informatie vanuit de rijksoverheid.

Ouderlijk gezag bij huwelijk of geregistreerd partnerschap
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u krijgt of adopteert. Als man bent u ook automatisch de wettelijke vader. U hoeft het kind niet te erkennen. 

Trouwt u als ouders na de geboorte van uw kind? Of gaat u dan een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgt u ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

Gezamenlijk ouderlijk gezag zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap
Bent u als ouders niet met elkaar getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft het gezag. Wilt u samen het gezag uitoefenen? Dan moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Voorwaarde hierbij is dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend. (bron: www.rijksoverheid.nl).

Meer informatie kunt u lezen in de bijlage. Download

Informatieavond Voortgezet Onderwijs

Voor de ouders en leerlingen van groep 8 is er woensdagavond 13 december een informatieavond over het voortgezet onderwijs. Er komen verschillende scholen naar De Nieuwe Weg om in workshops te vertellen over het onderwijs op hun school. De betreffende ouders hebben informatie ontvangen.

Communie

De data voor de vieringen die in het teken staan van de 1ste Heilige Communie 2018 zijn al vastgesteld:

Kennismakingsviering: 18 februari 2018 (09:30 uur)
1e H Communieviering: 22 april 2018
Dankviering: 3 juni 2018

 

Kerst.jpg

Oproep

Op woensdagochtend 6 december willen wij de school ombouwen van Sinterklaas naar Kerst. Uw hulp kunnen wij hierbij goed gebruiken.
Wilt u zich opgeven bij de klassenouder? Alvast bedankt voor uw hulp!

 
Project 2017
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2015 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden