bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 17

Juf Suzanne

Juf Suzanne gaat komend schooljaar ons team verlaten. Zij gaat per 1 augustus werken op de Joanneschool in Naaldwijk, waar zij een nieuwe uitdaging aan gaat.
Juf Suzanne heeft 12 jaar met veel plezier en enthousiasme op De Nieuwe Weg gewerkt. We willen haar hier heel hartelijk voor bedanken en wensen haar alvast veel plezier op de nieuwe school.

Baby nieuws

23_2_flesvoeding.jpg

Juf Elisa is zwanger! Zij en haar partner verwachten in november trotse ouders te worden van hun eerste kind. We wensen hen een fijne zwangerschap toe. 

Formatie

De groepsindeling en de formatie is in volle gang. Wij kunnen u nog niet vertellen welke juf en/of meester uw zoon en/of dochter zult krijgen, maar we hopen dit zo spoedig mogelijk te kunnen doen.

3-6-9-12 regeling

Helaas gebeurt het de laatste tijd dat er steeds meer kinderen te laat komen. Dit is vervelend voor de andere kinderen, die al met de lessen zijn begonnen. Wilt u hier weer op letten?
In de gemeente Westland geldt de 3-6-9-12 regeling. Dit houdt in dat bij veelvuldig te laat komen, de leerplichtambtenbaar op de hoogte zal worden gebracht van het verzuim.
In de bijlage vindt u meer informatie over deze regeling.

Download

DIA-eindtoets

Wellicht hebt u uit de media kunnen vernemen dat er een groot probleem is geweest over de uitslag van de eindtoets van groep 8.

Wat is er gebeurd?
Leerlingen van groep 8 maken een eindtoets. Er bestaan vijf goedgekeurde eindtoetsen. Scholen kunnen zelf kiezen welke eindtoets ze afnemen. De Nieuwe Weg heeft voor de Dia eindtoets gekozen, ontwikkeld door Diataal BV. Het mag voor het resultaat van de toets niet uitmaken welke toets een leerling maakt. Het is daarom belangrijk dat de 5 eindtoetsen vergelijkbaar zijn.
De Expertgroep Toetsen PO, aangesteld door het ministerie van OCW, maakt een vergelijking tussen deze 5 toetsen. Zo heeft elke leerling met zijn of haar capaciteiten dezelfde kans om een bepaald toetsadvies te behalen. De fout is ontstaan, doordat de Expert groep Toetsen PO gerekend heeft met onjuiste waardes. Dit is geheel buiten de schuld van Diataal BV.

Ouders van kinderen die een verkeerd advies hebben ontvangen, zijn persoonlijk geïnformeerd door de leerkrachten van groep 8. Het advies van de leerkrachten is leidend voor het voortgezet onderwijs en wij staan nog steeds achter ons gegeven advies.

Het een heel vervelende situatie. Vooral voor de leerlingen waarbij het mis is gegaan.

 

Schoolfotograaf

ta_home_img01.jpg

Op vrijdag 14 juni komt de schoolfotograaf op school. U wordt nog verder geïnformeerd over o.a. de wijze van bestellen en de achtergrond.

Cito-toetsen

Aan het eind van het schooljaar worden de halfjaarlijkse Cito-toetsen afgenomen bij de groep 3 t/m 7. Het afgelopen jaar hebben zij hard gewerkt, veel geleerd en nieuwe kennis opgedaan. Door middel van de toetsen willen wij meten hoe goed zij deze kennis en vaardigheden beheersen.
Hiermee meten we de ontwikkeling van uw zoon en/of dochter van het laatste half jaar. De toetsen worden in de periode van 11 juni t/m 5 juli afgenomen.

Engelse vlag.jpg

Friday, English day

De vrijdag is een bijzondere dag op De Nieuwe Weg, het is dan namelijk English Day! Op English Day spreken we zoveel mogelijk Engels met elkaar. Bij het binnenkomen, buitenspelen, naar huis gaan, zo vaak als we maar kunnen!

Schoolreis

Op maandag 3 juni gaan de groepen 5 t/m 7 op schoolreis. Dit jaar gaan zij naar het Archeon in Alphen aan de Rijn. De groepen 1 t/m 4 gaan op vrijdag 7 juni naar Plaswijckpark in Rotterdam. Twee leuke activiteiten waren de kinderen graag naar uitkijken. We hopen op twee mooie dagen!

Er volgt nog een aparte brief over de schoolreis.

Studiedag

Op woensdag 29 mei is er een studiedag voor het team van De Nieuwe Weg. De leerlingen zijn deze dag vrij. Aansluitend volgt het Hemelvaartsweekend. We zien de kinderen graag weer op maandag 3 juni.

 
Sportdag 2019
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden