bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2

Feestelijke opening

De feestelijke opening was een groot succes! Het was 's middags even spannend of het echt door zou gaan met de grote regenbui die nog om 14.00 uur was, maar de zon brak precies op tijd door. Er was een gezellige sfeer en de ouderraad heeft het goed georganiseerd. Dank u wel!

Stagiaire

Ieder jaar ontvangen wij stagiaires van hogeschool Thomas More. Deze stagiaires zijn in opleiding tot leerkracht. Gelukkig zijn er steeds meer studenten die het onderwijs in willen gaan. Wij willen hen graag dit mooie vak leren. Voor de komende periode zullen wij een deeltijdstudent ontvangen in groep 4. Hierbij zal de student verschillende lessen gaan geven. De eindverantwoordelijkheid zal echter altijd bij de groepsleerkracht blijven.

boeken.jpg

Schrijver op bezoek

Op dinsdag 26 september komt schrijver Dave Kastelijn een bezoek brengen aan De Nieuwe Weg. Hij zal in iedere groep een bezoek brengen en vertellen over zijn boeken. Voor alle leeftijden van de groepen 1 t/m 8 heeft hij een boek geschreven. Aan het eind van de dag is de mogelijkheid om een boek van hem te kopen en hoogstpersoonlijk te laten signeren. U komt toch ook? Voor meer informatie over de schrijver verwijzen wij u naar zijn site.

Onderwijsbijdrage

Onderwijsbijdrage

Binnenkort ontvangt u van ons een e-mail over de vrijwillige onderwijsbijdrage. Deze bijdrage zal € 15,00 bedragen per leerling voor het schooljaar 2017-2018. Een hogere bijdrage is altijd welkom.
Dit jaar zal de betaling anders verlopen dan voorheen. In het e-mailbericht kunt u lezen over hoe deze betaling plaatsvindt.

De betaling van de onderwijsbijdrage:
De overheid verplicht ons om met u aangaande de onderwijsbijdrage een overeenkomst te sluiten. Deze bijdrage is vrijwillig, maar we verzoeken u met klem wel te betalen omdat het ten goede komt aan de kinderen.  

Ouderbijdrage

Naast de onderwijsbijdrage is er ook een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door de ouderraad geïnd. De betaling van deze bijdrage zal, naar verwachting, plaatsvinden middels een incasso. Hierover wordt u nog geïnformeerd door middel van een brief. Tijdens de jaarlijkse jaarvergadering van donderdag 31 augustus j.l. is het bedrag vastgesteld op € 35,- per leerling. Uiteraard is een hogere bijdrage van harte welkom.

De ouderraad (OR) gebruikt uw bijdrage voor diverse activiteiten. Voor dit schooljaar staat o.a. het volgende gepland: schoolreisje, culturele activiteiten, leespromotie, sinterklaasfeest, Kerstmis, carnaval, Pasen, attentie bij de Eerste Communie, musical en de schoolverlatersdagen.

 

 

Leerplicht

Het komt voor, dat ouders vakantieverlof aanvragen buiten de vakanties om. In principe kan buiten de schoolvakanties geen verlof worden verleend. De Leerplichtwet bepaalt dat vakantieverlof uitsluitend verleend kan worden als één van de ouders of verzorgers van de leerling een beroep uitoefent waarbij het onmogelijk is om de vakantie tijdens de schoolvakanties te plannen. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen en het mag nooit in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen. In de wet wordt nadrukkelijk aangegeven dat bijvoorbeeld goedkopere vakantiemogelijkheden, wintersport, ontlopen verkeersdrukte, een bezoek aan het land van herkomst, e.d. géén reden zijn voor extra verlof. Er kunnen echter omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties van school wilt houden. Hierbij kunt u denken aan het bijwonen van een huwelijk van een familielid, het overlijden van een familielid, een verhuizing. In zo'n geval kan er extra verlof worden verleend door de directeur van de school of door de leerplichtambtenaar. De aanvraag dient overigens altijd zes weken van tevoren bij de directeur te worden ingediend. De directeur heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over verlofaanvragen. Indien u uw kind zonder toestemming van de directeur van de school thuis houdt, kan er sprake zijn van ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden bij de consulent leerplicht van de gemeente. Dit kan tot gevolg hebben dat tegen u proces-verbaal wordt opgemaakt.

Voor meer info zie: www.gemeentewestland.nl

Bernasport

Bernasport gaat weer beginnen met de peutergym (met ouder, opa of oma) op dinsdagmorgen op De Nieuwe Weg van 10.00-10.45 uur.
Peutergym is bedoeld voor kinderen vanaf 1 jaar, zij worden uitgedaagd te klimmen, te rollen, dansend te bewegen en veel meer. U betaalt €3,50 per les. Voor meer informatie zie www.bernasport.nl of Facebook, Instagram of Twitter. Bellen of whatsappen mag ook 06 24464394.

 

Er wordt op andere dagen peutergym gegeven o.a. in Wateringen, Monster en Honselersdijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.bernasport.nl of u kunt bellen naar: 06 24464394.

Groep 8 op kamp

Maandag 18 t/m donderdag 21 september gaat groep 8 op kamp. De kampcommissie heeft weer een gezellig en actief programma samengesteld. We wensen de leerlingen en hun begeleiders veel plezier!

Vrije dag

Prinsjesdag-koffer-e1474379420210.jpg

In verband met Prinsjesdag op dinsdag 19 september zijn alle groepen op deze dag vrij. 

Schoolcontactpersoon

Mijn naam is Ellen van Dijk en ik ben al jaren werkzaam als maatschappelijk werker.
Sinds 1 januari 2015 ben ik werkzaam als zorgregisseur voor het Sociaal Kernteam Westland. Tevens ben ik vanaf juni 2016 de schoolcontactpersoon voor De Nieuwe Weg, de school van uw kind(eren). Als schoolcontactpersoon kunt u bij mij terecht met kleine en grote vragen over het opvoeden en het opgroeien van uw kind, ik kan met u meedenken naar een oplossing van uw vraag of probleem en hierin adviseren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over moeilijk samen spelen, driftbuien, negatief gedrag, teruggetrokken gedrag.
Indien wenselijk en met u als ouders besproken, sluit ik aan bij de School Ondersteuning Team (SOT) waarbij ik mee kan denken. Wanneer u graag meer hulp of ondersteuning voor uw kind en/of gezin wilt, kunt u zich via een  schoolaanmeldformulier aanmelden voor het Sociaal Kernteam via de intern begeleider van uw school. Of u kunt er voor kiezen om direct uw zelf aan te melden bij de Bureaudienst van het SKT; telefoonnummer 140174. Mijn collega’s staan u dan te woord.
In overleg met De Nieuwe Weg ben ik de volgende vrijdagen aanwezig van 8:30 tot 9:30 uur. Heeft u vragen aan mij, stel ze gerust!

  • 22 september
  • 6 oktober
  • 27 oktober
  • 10 november
  • 24 november
  • 8 december
  • 22 december
 
Wij zijn begonnen!
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2015 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden