bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 12

Open Dag 2019

Een aantal mensen heeft de Open Dag bezocht op De Nieuwe Weg. We hebben met plezier de ouders en kinderen rondgeleid en verteld over het onderwijs op onze school.

Via deze weg willen wij ook de ouders van de ouderraad bedanken voor de ondersteuning van deze dag.

Staking 15 maart

Afgelopen week bent u op de hoogte gebracht over de staking op 15 maart. Het team van De Nieuwe Weg heeft besloten om op deze dag te gaan staken. We willen immers heel graag dat in de (nabije) toekomst het onderwijs een aantrekkelijker vak wordt voor huidige en toekomstige leerkrachten. We hopen van harte dat er spoedig een overeenstemming wordt bereikt tussen de bonden en werkgevers. 

In de bijlage vindt u de brief van de drie Westlandse besturen in het onderwijs.  Download

inschrijven-300x300.jpg

Inschrijven

Tot ons grote plezier hebben veel ouders interesse in onze school. We leiden regelmatig nieuwe gezinnen rond en vaak kiezen zij voor De Nieuwe Weg. We moeten zorgen dat we de groepsgrootte in de gaten houden. Als uw zoon of dochter geboren is in 2016 of 2017, dan verzoeken wij u vriendelijk om hem/haar zo spoedig mogelijk in te schrijven. Het aantal aanmeldingen van nieuwe gezinnen gaat hard, maar we willen broertjes en/of zusjes ook graag plaatsen. Daarom is een tijdige inschrijving essentieel om een plek te garanderen. Op deze manier kunnen wij er rekening mee houden als nieuwe kinderen zich aanmelden voor onze school.

Een inschrijfformulier kunt u afhalen bij Astrid of meester Nils.

Alvast bedankt! 

Leerplicht

Het komt voor, dat ouders vakantieverlof aanvragen buiten de vakanties om. In principe kan buiten de schoolvakanties geen verlof worden verleend.

De Leerplichtwet bepaalt dat vakantieverlof uitsluitend verleend kan worden als één van de ouders of verzorgers van de leerling een beroep uitoefent waarbij het onmogelijk is om de vakantie tijdens de schoolvakanties te plannen. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen en het mag nooit in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen. In de wet wordt nadrukkelijk aangegeven dat bijvoorbeeld goedkopere vakantiemogelijkheden, wintersport, ontlopen verkeersdrukte, een bezoek aan het land van herkomst, e.d. géén reden zijn voor extra verlof.

Er kunnen echter omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties van school wilt houden. Hierbij kunt u denken aan het bijwonen van een huwelijk van een familielid, het overlijden van een familielid, een verhuizing. In zo'n geval kan er extra verlof worden verleend door de directeur van de school of door de leerplichtambtenaar.

De aanvraag dient overigens altijd zes weken van tevoren bij de directeur te worden ingediend. De directeur heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over verlofaanvragen. Indien u uw kind zonder toestemming van de directeur van de school thuis houdt, kan er sprake zijn van ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden bij de consulent leerplicht van de gemeente. Dit kan tot gevolg hebben dat tegen u proces-verbaal wordt opgemaakt.

Veilig rond de school

De afgelopen weken krijgen wij verschillende berichten binnen van buren, maar ook van ouders op het plein over de verkeersveiligheid rond de school. Auto's worden niet in de parkeervakken neergezet of ze worden op de Kiss & Ride zone geparkeerd. Ook wordt er op de stoepen gefietst wat wel eens gevaarlijke situaties oplevert. Er zijn gelukkig nog geen ongevallen gebeurd, maar wij willen dit ook zo houden. Wij hebben uw hulp daarbij hard nodig!

Zorg ervoor dat u zich aan de verkeersregels houdt, of kom lopend of op de fiets naar school. We willen dat alle kinderen veilig van en naar school toe kunnen. Dat wilt u toch ook?

Activiteiten

800px-Panorama_Mesdag_08.jpg

Naast de lessen in de klassen vinden we buitenschoolse actviteiten eveneens belangrijk. De afgelopen weken zijn verschillende groepen naar een museum geweest en de komende tijd zullen nog een aantal bezoeken worden afgelegd.

Groep 1/2b bracht een bezoek aan het kinderboekenmuseum, groep 3 is naar het Panorama Mesdag geweest, groep 6 was in het Brediusmuseum en groep 7 bij het Nationaal Archief. 

Alle kinderen werden veilig met de bus opgehaald en weer netjes teruggebracht. De kinderen kwamen enthousiast terug en vertelden er van alles over.

carnaval.jpg

Carnaval

Morgen, vrijdag 22 februari, van 13.15 uur tot 15.15 uur is het groot feest op De Nieuwe Weg. Alle kinderen komen verkleed op school. De groepen 1 t/m 8 zullen zullen in verschillende lokalen spelletjes spelen.
Aan het eind van de middag sluiten we het feestelijk af en luiden we de vakantie in.

Voorjaarsvakantie

Morgenmiddag om 15.15 uur start de voorjaarsvakantie. We zien graag iedereen weer terug op woensdag 6 maart. Die dag is er schoolmelk. Er vindt na de vakantie weer luizencontrole plaats. Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe.

Gevonden voorwerpen

Komt u nog een kijkje nemen bij de gevonden voorwerpen? Er ligt veel. Voor de voorjaarsvakantie gaan alle spullen die niet opgehaald zijn, naar de recycling!

Vrije dag

In verband met een vrije dag en een studiedag zijn alle groepen, aansluitend op de voorjaarsvakantie, op maandag 4 en dinsdag 5 maart vrij.

 
Groep 6 op stap
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden