bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 20

Prikactie

In de bijlage treft u een brief aan van de heer Jos van der Ende, voorzitter van het College van Bestuur WSKO. Deze brief gaat over de prikactie onderwijzend personeel WSKO op dinsdag 27 juni a.s.

De schooldeur gaat dinsdag 27 juni dus om 9.20 uur open.

Ouder(s)/verzorger(s) die normaal gesproken op dinsdag gebruik maken van de voorschoolse opvang van Simba of Smallsteps, kunnen dit met betreffende organisaties afstemmen.
Voor de overige ouder(s)/verzorger(s) geldt: we hopen dat u zelf een oplossing kunt regelen of onderling iets kunt afstemmen. 

Wanneer dit (echt) niet lukt, kunt u dit tot en met woensdag 21 juni aangeven in een mailtje aan info@denieuweweg.wsko.nl Wij zullen dan opvang (laten) verzorgen tussen 8.20 en 9.20 uur.

Aan deze opvang zijn wel enige kosten verbonden. Download

Nieuwe Groepsindeling

De verdeling van de groepen ziet er volgend schooljaar als volgt uit:

Groep 1-2a: Roos Knijnenburg en Dieke Polstra
Groep 1-2b: Marieke Dorgelo en Ilse Duijvestijn
Groep 1c: Elisa de Boer
Groep 3: Mirjam Elkhuizen en Suzanne van Mensch
Groep 4: Linda van de Lans en Brigitta Naastepad
Groep 5: Linda van Giesen
Groep 6: José Reijnders en Nancy van den Ende
Groep 7: Carly Persoon
Groep 8: Christel Grootscholten en Ilona van der Meer

Klimopklas: Sandra van der Valk
Plusleerkracht: Kim Girolami en Nils Brobbel
Gymleerkracht: Jack van Lier
Interne begeleider: Corine van Velden en Christel Grootscholten
Onderbouwcoördinator: Kim Girolami
Bovenbouwcoördinator: Nils Brobbel
Administratief medewerkster: Astrid Kuijvenhoven
Conciërge: Ellen Veerkamp
Adjunct-directeur: Nils Brobbel
Directeur: Richard de Graaff

Afscheid

Juf Carola zal op vrijdagmiddag 30 juni afscheid nemen van de leerlingen van groep 3.

Aan het eind van dit schooljaar zal juf Fleur (groep 1/2b) afscheid nemen. Helaas voor Fleur en ‘De Nieuwe Weg" heeft de WSKO een aantal tijdelijk benoemingen niet kunnen verlengen, omdat bij een aantal WSKO-scholen in het Westland het leerlingenaantal terugloopt.

We bedanken juf Fleur en juf Carola hartelijk voor hun inzet en enthousiasme en wensen hen het allerbeste toe!

393c5k22h.jpg

Bedankochtend

De leerlingen en het team willen de ouders die ons dit jaar geholpen hebben, graag bedanken. De bedankochtend wordt gehouden op woensdag 28 juni van 8.30 uur tot 10.00 uur. U krijgt koffie en thee met wat lekkers en er wordt voor entertainment gezorgd door de kinderen. U kunt zich aanmelden met het antwoordstrookje bij de brief, die deze week uitgedeeld is. Graag tot dan!

Inschrijvingen

In de afgelopen tijd heeft er in de nieuwsbrieven gestaan dat het noodzakelijk is om u tijdig in te schrijven voor De Nieuwe Weg. Dit is belangrijk voor ons aangezien wij veel inschrijvingen hebben ontvangen en wij u een plek willen garanderen. Het gebeurt echter wel eens dat er leerlingen verhuizen en er toch nog enkele plaatsen vrijkomen. Daarom raden wij u, of uw omgeving, aan om altijd contact met ons op te nemen om te kijken of er plaats is op onze school. Alvast bedankt!

Schoolfoto's

Vorige week zijn de schoolfoto's en sleutelhangers uitgedeeld. Daarbij kreeg u de keus of u deze foto's wilt hebben of dat u ze teruggeeft. U kunt de eenmalige machting tot vrijdag 16 juni inleveren. Mocht u de foto's niet willen, wilt u dan het mapje inleveren bij de leerkracht?

Contactgegevens

In een schooljaar komt het voor dat kinderen verhuizen of bij een scheiding van woonadres wisselen. Het is voor ons belangrijk dat wij actuele gegevens hebben, mocht er ooit iets gebeuren. Dit geldt ook voor telefoonnummers. Deze gegevens kunt u zelf wijzigen in het ouderportaal. Wilt u controleren of de juiste gegevens zijn ingevoerd? Alvast bedankt!

ouders.parnassys.net

Oudertevredenheidspeiling

PARNASSYS.jpg

Vorige week hebt u een mail mogen ontvangen over de oudertevredenheidspeiling.

Tweejaarlijks houden wij deze oudertevredenheidspeiling. Dit doen wij als team omdat wij het onderwijs willen blijven verbeteren en ontwikkelen.
We stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst invult. U kunt dit doen tot 18 juni. Uw mening telt!
Er vindt voor de zomervakantie bij de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ook een tevredenheidspeiling plaats. Met al deze gegevens kunnen we aan de slag om ons onderwijs verder te verbeteren.
De uitslag van dit onderzoek zal met de MR en het team worden besproken. De eventuele actiepunten die hieruit voortvloeien, zullen worden opgenomen in het nieuwe jaarplan en het nieuwe schoolplan.
Na de zomervakantie ontvangt u van ons de terugkoppeling.

Alvast bedankt voor het invullen!

Gezocht: voorzitter GMR

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter. Dit kan zowel een personeelslid als een ouder zijn. Als u wilt meepraten met het WSKO-bestuur over zaken die alle WSKO-scholen aangaan, dan is deze functie misschien iets voor u. 

De medezeggenschap op scholen en de rol van de GMR zijn vastgelegd in de wet. De GMR overlegt met het bestuur van de stichting over zaken die alle scholen van WSKO aangaan en dus een individuele school overstijgen. Daarnaast heeft de GMR twee maal per jaar overleg met de Raad van Toezicht. Onderwerpen die de afgelopen twee jaar zijn besproken zijn:

- Invoering van de nieuwe CAO vorig jaar
- Invoering van plus-leerkrachten op scholen voor vervanging bij ziekte
- Hoe om te gaan met de krimpende leerlingaantallen
- Koersplan WSKO en de opvolging daarvan
- Formatieplan (jaarlijks terugkerend)
- Onderwijs 2032 (verandering van het onderwijs om aan te sluiten op de toekomst)

De GMR bestaat uit zowel ouders (oudergeleding) als docenten (personeelsgeleding).  Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over de GMR of de rol van voorzitter, dan kunt u contact met de huidige voorzitter, Bart Wijnands, opnemen via het mailadres van de GMR (gmr@wsko.nl). 

Einde schooljaar nadert

Het einde van het schooljaar komt in zicht. Groep 8 oefent de musical vol overgave. Dat belooft een mooie afscheidsavond te worden. Alle leerlingen zullen de musical in de laatste schoolweek onder schooltijd bekijken. Op vrijdagmiddag 23 juni vieren we het meesters- en juffenfeest. 
Op woensdag 28 juni is de bedankochtend. De leerlingen bedanken dan alle ouders die hebben geholpen het afgelopen jaar. Een uitnodiging heeft u al mogen ontvangen.
Op de laatste schooldag tellen we om 12.00 uur op het plein af tot de vakantie en luiden we deze in met een lekker ijsje, getrakteerd door de ouderrraad, voor alle kinderen. U bent welkom om het begin van de vakantie met ons mee te vieren.

Lege batterijen

batterijen-inleveren-327x240.jpg

Heeft u lege batterijen? Gooi ze in de ton in het hal op school! De lege batterijen kunnen wij inruilen voor speelgoed voor de kinderen.

Gevonden voorwerpen

Komt u nog even bij de gevonden voorwerpen kijken of er wat ligt van uw kind? Alle spullen gaan de laatste dag van het schooljaar naar de recycling.

 
Dino's en meer in groep 1-2b
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2015 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden