bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 13

Certificaat Google Skills for Kids

20190313_114130.jpg

Artin en Joost uit groep 6 zijn de eerste leerlingen van De Nieuwe Weg die het certificaat Google Skills for Kids level 1 hebben behaald.
Voor het behalen van dit certificaat moesten zij kunnen aantonen dat ze alles weten over Google Drive, Google Documenten en Google presentaties.
Super knap gedaan!

boeken.jpg

Studiedag

Vorige week dinsdag was de studiedag op De Nieuwe Weg. Tijdens deze studiedag hebben wij de Cito-resultaten nader bekeken en kunnen wij concluderen dat wij over de hele linie goed presteren. Uiteraard zien wij ook verbeterpunten en die hebben wij onderling besproken en zullen we de komende tijd toepassen.

Daarnaast stond Engels op het programma. We hebben de resultaten van de IEP-eindtoets Engels besproken.
De kinderen in groep 8 maken aan het eind van het jaar een IEP-toets. Hiermee meten wij hun Engelse vaardigheden. Het is heel fijn om met u te delen dat de uitslag volgens verwachting is uitgekomen. De kinderen presteerden op het niveau wat we van hen hadden mogen verwachten. Hier zijn we erg trots op!

Tevens is er een Anglia-test afgenomen bij iedere collega. Hieruit kon worden opgemaakt hoe hoog zijn/haar Engelse niveau is. Het was een goede uitslag om terug te krijgen. Uiteraard streven wij ernaar om een hoger niveau te behalen bij de kinderen als in het team.

RTL scholenonderzoek

Onlangs stond De Nieuwe Weg in het nieuws naar aanleiding van het RTL scholenonderzoek. Helaas vallen wij net buiten de top 5 van scholen die het best presteren in het Westland. Van alle scholen in het hele Westland stond De Nieuwe Weg op de 6e plek met een gemiddelde cijfer van 7.5.

Wij zijn trots dat onze inspanningen zijn terug te zien in deze lijsten.

Onderzoek

Staken 15 maart

Zoals u eerder hebt kunnen vernemen, is De Nieuwe Weg dicht in verband met de landelijke staking voor het hele onderwijs in Nederland. Het is voor ons een dubbelgevoel, want we geven liever les. Aan de andere kant willen we heel graag dat in de (nabije) toekomst het onderwijs een aantrekkelijker vak wordt voor huidige en toekomstige leerkrachten. We hopen van harte dat er spoedig een overeenstemming wordt bereikt tussen de bonden en werkgevers. 

Projectweken

De projectweek "Plastic soep" is in volle gang. Vorige week woensdag is het project gezamenlijk geopend en er wordt hard gewerkt.
In de klassen wordt er veel gepraat, onderzocht en gewerkt met plastic materialen. De kinderen genieten van dit leerzame project.
Op 5 april sluiten wij de projectweek af. U wordt hierover nog geïnformeerd.

 
Plastic soep
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden