bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 19

Personele bezetting

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij een nieuwe intern begeleider hebben gevonden. Ilse de Baas gaat de functie van Christel Grootscholten overnemen. Zij zal de komende tijd worden ingewerkt in haar nieuwe rol en alle zorg omtrent de leerlingen zal netjes worden overgedragen.

Ook kunnen wij u melden dat Desirée van Bergenhenegouw ons komend schooljaar blijft versterken als onderwijsassistent. Zij zal kinderen in en buiten de groep begeleiden. Uiteraard onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

Door de laatste veranderingen begrijpt u dat er een vacature is ontstaan die helaas nog niet is ingevuld. Hier zijn we actief mee bezig. Zodra we de formatie rond hebben, brengen wij u op de hoogte.

Inschrijvingen

inschrijven-300x300.jpg

In de afgelopen tijd heeft er in de nieuwsbrieven gestaan dat het noodzakelijk is om u tijdig in te schrijven voor De Nieuwe Weg. Dit is belangrijk voor ons aangezien wij veel inschrijvingen hebben ontvangen en wij u een plek willen garanderen. Het gebeurt echter wel eens dat er leerlingen verhuizen en er toch nog enkele plaatsen vrijkomen. Daarom raden wij u, of uw omgeving, aan om altijd contact met ons op te nemen om te kijken of er plaats is op onze school. Alvast bedankt!

Ouderbijdrage

Er zijn situaties waardoor het lastig wordt om leuke activiteiten voor uw kind(eren) te organiseren als er geen of een laag inkomen in het gezin is. Zowel de gemeente Westland, als de gemeente Den Haag biedt subsidiemogelijkheden waardoor uw kind(eren) toch mee kunnen doen aan alle activiteiten. Het geld kan ook worden ingezet voor een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Voor de gemeente Westland is er het Kindpakket en voor de gemeente Den Haag de Ooievaarspas en Stiching Leergeld.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van de bovenstaande links. U kunt ook terecht bij meester Nils of Fabiënne Griens, de penningmeester van de ouderraad. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw informatie om.

Einde schooljaar nadert

Het einde van het schooljaar komt in zicht.

De groepsindeling voor komend schooljaar komt er zo spoedig mogelijk aan. Hierover volgt een aparte brief.

Groep 8 oefent de musical vol overgave. Dat belooft een mooie afscheidsavond te worden. Alle leerlingen zullen de musical in de laatste schoolweek onder schooltijd bekijken.

Op woensdag 20 juni is de bedankochtend. De leerlingen bedanken dan alle ouders die hebben geholpen het afgelopen jaar. Een uitnodiging heeft u al mogen ontvangen.

Op woensdag 3 juli  vieren we het meesters- en juffenfeest.

Op donderdag 18 juli is de laatste schooldag en tellen we om 12.00 uur op het plein af tot de vakantie. We luiden deze in met een lekker ijsje, getrakteerd door de ouderrraad, voor alle kinderen. U bent welkom om het begin van de vakantie met ons mee te vieren.

Vrijdag 19 juli zijn alle leerlingen vrij.

batterijen-inleveren-327x240.jpg

Lege batterijen

Heeft u lege batterijen? Gooi ze in de ton in het hal op school! De lege batterijen kunnen wij inruilen voor speelgoed voor de kinderen.

 
Sportdag 2019
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden