bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 6

Sinterklaas

Sint.jpg

Zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer in het land!
Het wordt een groot feest in de klassen.

Op vrijdag 23 november zetten alle leerlingen hun schoen. Wilt u die dag een extra schoen mee naar school geven?

Voor de leerlingen van de bovenbouw, groep 5 t/m 8, is op dinsdagmiddag 4 december een surprise tentoonstelling. De lokaaldeuren gaan het laatste kwartier open voor de leerlingen van deze groepen, zodat zij elkaars kunstwerken kunnen bewonderen. De surprise wordt niet ingepakt, maar de naam voor wie hij is, blijft nog even geheim.

Op woensdag 5 december verwachten wij Sinterklaas met zijn Pieten ’s morgens op school. Wij verwelkomen hen op het schoolplein vanaf de Mauritslaan om 8.30 uur. Komt u hen ook toezingen? 

Pietengym

Op donderdag 29 november is er pietengym tijdens de gymles. De leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen in hun pietenpak gymmen. De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen die dag in de gymzaal. De leerlingen van groep 7 en 8 zijn die dag begeleiders bij de kleuters.

Actie groep 6

Eind september is het Indonesische eiland Sulawesi getroffen door een tsunami. De kinderen van groep 6 greep dit erg aan en hebben zelfstandig een actie opgezet door geld in te zamelen door middel van lege flessen. Inmiddels hebben zij al € 73,75 opgehaald. Komende week zal de laatste mogelijkheid zijn om uw bijdrage te kunnen leveren aan deze actie door uw lege flessen in te leveren. Wilt u hen hierbij helpen? 
Namens groep 6 willen wij u alvast bedanken voor uw bijdrage.

Grote schoonmaakactie

Vanmorgen hebben wij helaas het schoolplein op een vervelende manier aangetroffen. De container met het restafval is door onbekende(n) omgegooid en het vuil lag over het schoolplein verspreid.
Het team heeft het vuil zo snel mogelijk opgeruimd, zodat u hier geen hinder van hebt ondervonden.
Er is contact opgenomen met de wijkagent. Wij werken samen om het schoolplein ook na schooltijd schoon en veilig te houden. 
Mocht u iets zien of horen buiten schooltijd op ons schoolplein, dan horen wij dat graag. U kunt dit aangeven bij meester Richard of meester Nils. Alvast bedankt!

Heropening N211

De afgelopen maanden hebt u als ouder veel last kunnen ervaren van de wegwerkzaamheden van de N211. Van Provincie Zuid-Holland hebben wij het officiële bericht gekregen dat het project is afgerond. De weg tussen Poeldijk en Den Haag, bekend als de N211, is de eerste CO2-negatieve weg van Nederland. De innovaties, die in deze weg zijn verwerkt, kunt u bekijken in de bijlage. Download

Betalingsherinnering

Veel ouders hebben de onderwijs- en ouderbijdrage voldaan. Onze dank hiervoor. Bij enkele ouders is het bericht wellicht ontschoten. Deze ouders ontvangen vanaf maandag 26 november een betalingsherinnering in de e-mailbox. In de betalingsherinnering vindt u een link waarmee u de bijdrage alsnog kunt voldoen via IDeal. Wilt u deze bijdrage alsnog voldoen? Alvast bedankt.

Voortgezet Onderwijs

boeken.jpg

Voor de ouders en leerlingen van groep 8 is er woensdagavond 12 december een informatieavond over het voortgezet onderwijs. Er komen verschillende scholen naar De Nieuwe Weg om in workshops te vertellen over het onderwijs op hun school. De betreffende ouders hebben informatie ontvangen.

Bericht van de Bartholomeüskerk

De Sint is nog niet in het land, maar wij zijn al bezig met de voorbereidingen voor de kinderviering in de R.K. Bartholomeuskerk op Tweede Kerstdag.

Deze viering is met name bedoeld voor peuters en leerlingen van groep 3 en 4. We steken een kaarsje aan, zingen kerstliedjes en lezen het kerstverhaal.

Wij zijn nog op zoek naar mensen en kinderen die ons willen helpen bij de viering. Heeft u zin om mee te denken over de inhoud en te helpen bij deze viering? Kunt uw zoon of dochter mooie kerstliedjes spelen op de piano of een eigen instrument? Vindt uw zoon of dochter het leuk om een versje voor te lezen in de kerk, of wilt u zelf voorgaan in de dienst, dan kunt u zich aanmelden via dit mailadres: desireebune@gmail.com.

 
Afsluiting Kinderboekenweek
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden