bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 8

Staking

Staken.jpg

Op dinsdag 12 december vindt er een landelijke staking in het primair onderwijs plaats. Het team van "De Nieuwe Weg" heeft vrijwel unaniem besloten aan te sluiten bij deze staking. De school blijft deze dag dus dicht.

Ouder(s)/verzorger(s) die geen contract bij Smallsteps of Simba hebben en geen andere oppas oplossing hebben, kunnen zich tot en met vrijdag a.s. melden via:  info@denieuweweg.wsko.nl 

Wij zullen dan voor opvang zorgen. Let wel: aan de opvang zijn kosten verbonden en de opvang vindt mogelijk op een andere locatie plaats.

Kerstdiner 2017

Op donderdagavond 21 december organiseren we op De Nieuwe Weg een kerstdiner. De tafels worden gezellig gedekt, de klassen zijn versierd en de kinderen mogen hun feestelijke kleding aan.

Vanaf donderdag 7 december hangt er bij elke klas een intekenlijst voor het kerstdiner. Het is de bedoeling dat ieder kind wat meeneemt. Wilt u daarom niet te veel maken, want er blijft vaak veel voedsel over. Wellicht kunt u ook plastic bordjes of bekers meegeven.

Het kerstdiner begint voor alle groepen om 17:30 uur. Hapjes kunt u tussen 17:20 uur en 17:30 uur in de klas zetten.
De kinderen van groep 1 t/m 3 kunnen om 18:45 uur in de klas opgehaald worden. Voor de andere kinderen duurt het kerstdiner tot 19:00 uur.

Voor u, als ouders/verzorgers, organiseren wij tijdens het kerstdiner van de kinderen de kerstborrel in de mooi versierde aula. Onder het genot van een drankje en een klein hapje (tegen een kleine vergoeding) kunt u gezellig kletsen met andere ouders. De aankleding wordt verzorgd door Growing Art, www.verhuurplanten.nl.

Uw zoon en/of dochter krijgt vandaag een brief mee met informatie over het kerstdiner.

Scholenactie.jpg

Jumbo punten

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor het sparen en invoeren van de punten van de Jumbo. Wij hebben een totale score van 16108 punten.
Via deze weg willen wij ook Mika uit groep 8 bedanken voor zijn inzet. Hij heeft veel punten voor de school ingescand.
Vanuit de Jumbo worden wij later op de hoogte gebracht hoe de verdeling van het geld precies zal gaan plaatsvinden. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. Namens alle kinderen, dank u wel!

Adviesgesprekken

Op dinsdag 9 en donderdag 11 januari vinden de adviesgesprekken plaats voor de leerlingen van groep 8. De ouders van deze groep worden hiervoor apart uitgenodigd.

Kindje wiegen

Wij zijn gestart met het organiseren van een kinderviering in de R.K. Bartholomeuskerk voor Tweede Kerstdag. Deze viering is geschikt voor peuters tot leerlingen van groep 4.  Wij zouden het erg fijn vinden als er versterking komt. Heeft u zin om mee te denken over de inhoud en te helpen bij deze viering, dan kunt u zich aanmelden via dit mailadres: marco.tonia@caiway.nl.

WSKO-studiedag

logo-wsko-720-350.png

Op woensdag 10 januari 2018 is er een studiedag voor alle WSKO-medewerkers. Die dag zijn de leerlingen vrij.  

Save the date

Op donderdagavond 18 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur willen wij u uitnodigen om u bij te praten en mee te laten denken over de (ver)nieuwbouw. Als team zijn wij aan het brainstormen hoe wij ons onderwijs verder willen vormgeven en hoe hierop het gebouw kan aansluiten. Wij willen u graag meenemen in dit proces en zijn tevens benieuwd naar uw ideeën. Meer informatie over deze avond volgt later.

Kerstvakantie

Op vrijdag 22 december zijn alle leerlingen vrij. Aansluitend op deze dag start de kerstvakantie. Na de vakantie zal er op luizen gecontroleerd worden.

Er is op dinsdag 9 januari weer schoolmelk.

Wij wensen iedereen een gezellige vakantie toe. Fijne feestdagen en veel geluk in 2018! Op maandag 8 januari zien we iedereen graag gezond weer terug.

Gevonden voorwerpen

Wij hebben weer veel gevonden voorwerpen gevonden. Komt u even kijken of er iets van uw kind(eren) tussen zit? Donderdag 14 december worden de spullen die niet opgehaald zijn, naar de recycling gebracht.

 
Taai taai poppen in groep 1-2b
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2015 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden