bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 14

De Nieuwe Weg N211

inklapbare-signalering-werk-in-uitvoering.jpg

De komende tijd zal er groot onderhoud gaan plaatsvinden aan de weg N211 (De Nieuwe Weg). Op maandag 12 maart zullen deze werkzaamheden van start gaan.
Het belooft een bijzonder project te worden voor de provincie Zuid-Holland, omdat er voor het eerst een weg wordt aangelegd die CO2 negatief wordt. Daarnaast zullen er allerlei innovaties in de weg worden verwerkt, waardoor het een duurzame verbinding wordt.

De start van werkzaamheden wil de aannemer feestelijk inluiden. Daarom zijn onze leerlingen van groep 7 en 8 benaderd om als groep een maquette te maken en mee te denken welke innovaties gerealiseerd kunnen worden om de N211 duurzamer te maken. Hoe zien onze leerlingen de Weg van de Toekomst? 

Om de leerlingen bekend te maken over duuzaamheid, hebben zij voor de voorjaarsvakantie een gastles gekregen vanuit de BAM. Aan de hand van deze informatie kunnen zij hun eigen duurzame weg ontwikkelen.

Op donderdag 15 maart worden de kinderen welkom geheten bij de feestelijke opening van het project. Er zal met de kinderen geproost worden op de start van de bouw en daarnaast zullen zij hun ontwerp mogen presenteren. Bij dit heugelijk moment zal de pers aanwezig zijn.

Aangezien veel ouders en kinderen gebruik maken van deze weg, heeft de school het verzoek gedaan dat wij graag op de hoogte willen worden gehouden over de bouwproces. Deze informatie willen wij met u delen, zodat u tijdig op de hoogte bent van eventuele afsluitingen en/of (on)veilige situaties. Hopelijk wordt de overlast beperkt.

Thema-avond Puberbrein

Op woensdag 11 april wordt voor de scholen in Poeldijk een thema-avond georganiseerd over Puberbrein. Tijdens deze avond is er een spreker die u meeneemt in de wereld van het puberbrein. Vervolgens zijn er professionals aanwezig die met de aanwezigen in gesprek gaan. 

De avond wordt georganiseerd door Brijder, het Brein Bureau voor Westland en Jeugdgezondheidszorg. Meer informatie over deze avond kunt u lezen in de onderstaande flyer van JGZ.

Mocht u naar deze avond komen, is het belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt via het e-mailadres: info@denieuweweg.wsko.nl

Hopelijk tot dan! Download

verlof.jpg

Leerplicht

Het komt voor, dat ouders vakantieverlof aanvragen buiten de vakanties om. In principe kan buiten de schoolvakanties geen verlof worden verleend.

De Leerplichtwet bepaalt dat vakantieverlof uitsluitend verleend kan worden als één van de ouders of verzorgers van de leerling een beroep uitoefent waarbij het onmogelijk is om de vakantie tijdens de schoolvakanties te plannen. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen en het mag nooit in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen. In de wet wordt nadrukkelijk aangegeven dat bijvoorbeeld goedkopere vakantiemogelijkheden, wintersport, ontlopen verkeersdrukte, een bezoek aan het land van herkomst, e.d. géén reden zijn voor extra verlof.
Er kunnen echter omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties van school wilt houden. Hierbij kunt u denken aan het bijwonen van een huwelijk van een familielid, het overlijden van een familielid, een verhuizing. In zo'n geval kan er extra verlof worden verleend door de directeur van de school of door de leerplichtambtenaar.

De aanvraag dient overigens altijd zes weken van tevoren bij de directeur te worden ingediend. De directeur heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over verlofaanvragen. Indien u uw kind zonder toestemming van de directeur van de school thuis houdt, kan er sprake zijn van ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden bij de consulent leerplicht van de gemeente. Dit kan tot gevolg hebben dat tegen u proces-verbaal wordt opgemaakt.

Voor meer info zie: www.gemeentewestland.nl

Verkeer rond de school

De afgelopen weken krijgen wij verschillende berichten binnen van buren, maar ook van ouders op het plein over de verkeersveiligheid rond de school. Het komt vooral voor als het regent dat er onveilige situaties ontstaan. Auto's worden niet in de parkeervakken neergezet of ze worden op de Kiss & Ride zone geparkeerd. Ook de doorstroming en het wegrijden uit een parkeervak levert wel eens gevaarlijke situaties op. Er zijn gelukkig nog geen ongevallen gebeurd, maar wij willen dit ook zo houden. Wij hebben uw hulp daarbij hard nodig!

Zorg ervoor dat u zich aan de verkeersregels houdt, of kom lopend of op de fiets naar school. We willen dat alle kinderen veilig van en naar school toe kunnen. Dat wilt u toch ook?

Vrije dag

Op dinsdag 3 april zijn alle leerlingen vrij. Deze dag is aansluitend aan de Paasdagen en begint met Goede vrijdag op vrijdag 30 maart.

 
Groep 7 en 8 krijgen les over de N211
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2015 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden