bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 4

Ouderportaal

PARNASSYS.jpg

Op WSKO De Nieuwe Weg willen wij zoveel mogelijk de ouders betrekken bij het onderwijs. Ons leerlingadministratiesysteem “ParnasSys” biedt de mogelijkheid voor ouders om thuis, met de computer, gegevens van de kind(eren) in te zien via het ouderportaal. Dit ouderportaal is een afgeschermde internetomgeving.

Lees meer

Onderwijs- en ouderbijdrage

Op 1 oktober hebt u van ons een e-mail ontvangen, met een link van Wis Collect, over de vrijwillige onderwijs- en ouderbijdrage. Het betreft een bijdrage van € 50,00 per leerling voor het schooljaar 2018-2019.
Veel ouders/verzorgers hebben deze bijdrage al voldaan. Onze dank hiervoor.
Mocht u onverhoopt deze bijdrage nog niet hebben voldaan of de e-mail is aan uw aandacht ontsnapt, zou u dan alsnog deze bijdrage via deze e-mail willen voldoen? Het is mogelijk om gespreid te betalen. Dit kunt u zelf aangeven in dit systeem.

Alvast bedankt!

Vrije dagen en herfstvakantie

Op donderdag 18 oktober is er een studiedag voor de leerkrachten en op vrijdag 19 oktober zijn alle leerlingen vrij. Aansluitend op deze dag start de herfstvakantie. Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe.

Wij zien graag iedereen weer terug op maandag 29 oktober. Na een vakantie wordt het haar van de kinderen altijd gecontroleerd op luizen. Wilt u daar rekening meehouden? Schoolmelk is er weer vanaf dinsdag 30 oktober.

2014_Wintertijd.jpg

Wintertijd

In het laatste weekend van oktober gaat de wintertijd weer van start.

Wilt u erop letten dat de klok zaterdag- op zondagnacht (28 oktober) een uur wordt teruggezet?

Gevonden voorwerpen

We hebben weer veel voorwerpen gevonden.
Komt u even kijken of er iets van uw kind(eren) tussen zit? Donderdag voor de herfstvakantie worden de spullen die niet opgehaald zijn, naar de recycling gebracht.

 
Poster in de maak
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2015 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden