bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 5
2014_Wintertijd.jpg

Start Wintertijd

Komend weekend gaat de wintertijd weer van start.

Wilt u erop letten dat de klok zaterdag- op zondagnacht (29 oktober) een uur wordt teruggezet?

Ouderavond

Op donderdag 2 november en dinsdag 7 november zijn de ouderavonden op De Nieuwe Weg. Alle ouders van de groepen 2 t/m 8 zijn uitgenodigd om op één van deze twee avonden in gesprek te gaan met de leerkracht(en) van uw kind(eren). De kinderen krijgen op dit moment nog geen rapport. Het welbevinden van uw kind(eren) staat centraal. Het eerste rapport wordt in februari uitgereikt.

U hebt een uitnodiging gekregen waarin u kunt aangeven op welk moment u op gesprek wilt komen. U kunt zich alleen digitaal inschrijven. 

Onderwijsbijdrage

Op 28 september jl. hebt u van ons een e-mail ontvangen, met een link van Wis Collect, over de vrijwillige onderwijsbijdrage. Deze bijdrage is € 15,00 per leerling voor het schooljaar 2017-2018.  Veel ouders/verzorgers hebben deze bijdrage al voldaan. Onze dank hiervoor.
Mocht u onverhoopt deze bijdrage nog niet hebben voldaan of de e-mail is aan uw aandacht ontsnapt, zou u dan alsnog deze bijdrage via deze e-mail willen voldoen? 

Alvast bedankt!

 

Schoolfotograaf

Op dinsdag 5 juni komt de schoolfotograaf. Deze datum was nog niet bekend en stond daarom niet op de jaarkalender, maar we willen u dit alvast bekend maken. Later in het schooljaar wordt u op de hoogte gebracht hoe deze dag er precies uit zal gaan zien.

Parnassys

PARNASSYS.jpg

Op WSKO De Nieuwe Weg willen wij zoveel mogelijk de ouders betrekken bij het onderwijs. Ons leerlingadministratiesysteem “ParnasSys” biedt de mogelijkheid voor ouders om thuis, met de computer, gegevens van de kind(eren) in te zien via het ouderportaal. Dit ouderportaal is een afgeschermde internetomgeving.

Lees meer

Formulier ouderbijdrage

Veel mensen hebben het incassoformulier al ondertekend ingeleverd. Hartelijk dank daarvoor. Van degene die dit nog moeten doen, ontvangen wij graag morgen, vrijdag 27 oktober, het grijze formulier terug. Indien u geen formulier gekregen heeft, kunt u er één bij meester Richard, meester Nils, Astrid of Ellen ophalen.

Studiedag

Op vrijdag 17 november is het studiedag voor het team van De Nieuwe Weg. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Val op, Val af

Fruitdagen%20groenrijk.jpg

Bewegen, gezonder eten én veel lol en gezelligheid met andere kinderen, dat is Val op, Val af! Samen met een team van sportaanbieders en diëtisten gaan de kinderen de strijd aan tegen de kilo’s. Hierdoor gaan zij het leuk vinden om te bewegen en lekker maar wel gezond te eten.


Lees meer

 
Foto's uit groep 1-2
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2015 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden