bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 4

Staking

Donderdag 5 oktober is de school gesloten in verband met de staking in het basisonderwijs.

Groep 8 op kamp

De kinderen hebben een geweldige kampweek gehad. Begeleiders Bart, Hilda, Arjan, Kars, de juffen Ilona en Christel en meester Jack, dank voor jullie inzet en energie.

Via deze weg willen wij familie Schulte en familie van Leeuwen bedanken voor jullie hulp: bedankt voor jullie tijd en inzet!

Kinderboekenweek

KBW17_Logo_300-300x288.jpg

Op woensdag 4 oktober start officieel de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is "Griezelig Eng". Dit thema sluit aan bij onze projectweek die afgelopen maandag op het schoolplein door 6 heksen op ludieke wijze is geopend.

Tijdens de kinderboekenweek zullen wij, in samenwerking met Vingerling Wateringen, een boekenkraam organiseren. De afgelopen jaren was het mogelijk om verschillende boeken te bekijken en direct te kopen. Door omstandigheden hebben wij sinds vorig schooljaar voor een andere opzet moeten kiezen. Er zullen verschillende boeken te zien zijn, waarna u een bestelling kunt doen. Wij proberen de boeken dan zo spoedig mogelijk aan uw zoon of dochter te geven. 
 
Voor de boekenkraam zijn wij nog op zoek naar ouders die ons willen helpen bij de verkoop van de boeken. Mocht u ons willen helpen, wilt u zich dan intekenen op het prikbord in de gang? Alvast bedankt voor uw hulp!

Openingstijden van de boekenkraam:
11.50 uur tot 12.15 uur
15.10 uur tot 15.30 uur

Normeringen toetsen

Nederland wordt steeds slimmer, onze leerlingen van De Nieuwe Weg ook. 
Bij elke toets horen normen. Deze geven aan hoe de score van uw kind zich verhoudt tot de score van andere leerlingen. Leerlingen maken vandaag de dag de methodetoetsen beter dan toen de toetsen met bijbehorende normen ontwikkeld werden. De oude normering geeft daarom een te rooskleurig beeld. Voor nu lijkt een hoger niveau leuk, maar wanneer uw kind straks naar de Cito-toets maakt, kunt u voor verrassingen komen te staan. Als u naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de Cito-toets opeens blijkt dat uw kind gewoon gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn. Met de update van de normering komt u bij andere toetsen niet voor verrassingen te staan.

Dag van de leraar

les.jpg

Op donderdag 5 oktober vieren we in heel Nederland de Dag van de Leraar. De dag is bedoeld om het imago van het beroep te verbeteren en het belang van goede leraren te benadrukken. Het bestuur van WSKO zet al haar leraren in het zonnetje met een blijk van waardering en trots.

Scholenactie.jpg

Sparen voor school

Van woensdag 4 oktober tot en met dinsdag 21 november 2017 kan er bij Jumbo Supermarkten gespaard worden voor basisscholen! Samen met familie en vrienden kunt u  sparen voor spel- en leermaterialen voor De Nieuwe Weg. 

Hoe kunt u sparen voor De Nieuwe Weg?

Tijdens de actieperiode ontvangt u bij iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code bij de deelnemende Jumbo-winkels. Op deze website kunt u heel eenvoudig uw schoolpunten toewijzen aan De Nieuwe Weg. 

Voor deze actie is er een nieuwe app gecreëerd. Deze app is te downloaden voor IOS en Android gebruikers. Met deze app wordt het makkelijker gemaakt om heel snel alle punten te scannen en toe te kennen aan uw school. Informatie over waar u deze app kunt downlanden, ontvangt u tegen de start van de actie.

Onderwijs- en ouderbijdrage

In nieuwsbrief 3 is bekend gemaakt dat de betaling van de onderwijs- en ouderbijdrage anders gaat verlopen dan afgelopen jaren. Dit schooljaar zijn deze bijdragen uit elkaar gehaald en worden op een andere manier geïnd.

Afgelopen donderdag hebt u via de e-mail een brief met een link gekregen om daarmee de onderwijsbijdrage te voldoen. Het bedrag van € 15,- kunt u via IDeal betalen. Mocht de betaling niet lukken, dan kunt u de betaling alsnog zelf overmaken op het rekeningnummer onderaan de brief.

Gisteren is het incassoformulier uitgereikt aan de kinderen waarmee u de ouderbijdrage kunt betalen. De ouderraad gaat het bedrag van € 35,- euro van uw rekening incasseren. Wilt u dit formulier uiterlijk 13 oktober inleveren bij de groepsleerkracht?

Mocht u vragen hebben, komt u dan naar Astrid of Nils toe.

Alvast bedankt.

een-twee.jpg

Een nieuwe groep

Na de herfstvakantie starten we een nieuwe kleutergroep. Deze instroomgroep is voor de kinderen die na 1 oktober 2017 vier jaar zijn geworden of vóór juli 2018 vier jaar worden. De leerkrachten van deze nieuwe groep, 1c, is Elisa de Boer en Ilse Duijvestijn.

Op donderdag 10 oktober is er een informatieavond voor de ouders/verzorgers van alle leerlingen die dit schooljaar in groep 1c starten. De avond start om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

We heten onze jongste leerlingen alvast van harte welkom en wensen hen een fijne schooltijd toe op De Nieuwe Weg!

Vrije dag en herfstvakantie

Op vrijdag 13 oktober is er een studiedag voor de leerkrachten. Deze dag zijn de kinderen vrij. Aansluitend op deze dag start de herfstvakantie.
Wij zien graag iedereen weer terug op maandag 23 oktober. Na een vakantie wordt het haar van de kinderen altijd gecontroleerd op luizen. Wilt u daar rekening meehouden?

Schoolmelk is er weer vanaf dinsdag 24 oktober.

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe.

Gevonden voorwerpen

We hebben weer veel voorwerpen gevonden.
Komt u even kijken of er iets van uw kind(eren) tussen zit? Donderdag voor de herfstvakantie worden de spullen die niet opgehaald zijn, naar de recycling gebracht.

Lege batterijen

Als u thuis lege batterijen heeft, kunt u die op school inleveren. Wij krijgen daarmee cadeaubonnen die we kunnen gebruiken om speelmateriaal voor de kinderen aan te schaffen.

Alvast bedankt voor het inleveren!

 
Start groep 3
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2015 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden