bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 15

Bloemenmarkt

Hortensia_Blauw_4f8dc8ad4ffcf_1.jpg

Het voorjaar begint op De Nieuwe Weg!

Door kleine logistieke problemen begint een dag later onze Bloemenmarkt.

Vanaf donderdag 11 april is er na schooltijd een markt, met medewerking van Huub van Leeuwen, vader van Jack uit groep 8. Prachtige hortensia's zijn er te koop in verschillende kleuren. Voor €5,- krijgt u twee hortensia's en voor €3,00 krijgt u er één.

De opbrengst willen we besteden aan nieuwe boeken in de klassen.
De planten zijn te koop op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 11.45 uur en op donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur.
Kom mooie planten kopen en steun daarmee onze school!

DIA- en IEP-toets

Vandaag maken de kinderen van groep 8 de IEP-eindtoets Engels. Deze toets meet de Engelse vaardigheden van de kinderen op het gebied van lezen, luisteren, woordenschat en grammatica. 

Op dinsdag 16 april maken de leerlingen van groep 8 de DIA-eindtoets. Deze toets is adaptief waardoor de vragen automatisch worden aangepast naar het niveau waarop de leerling antwoordt. De afname zal één dag zijn.

De ouders van groep 8 worden apart geïnformeerd over deze toets.

Wij wensen de leerlingen alvast veel succes! 

Oudertevredenheid

Vorige week hebt u een mail ontvangen met een code waarmee u toegang krijgt tot de vragenlijst 'Oudertevredenheid 2019'. Tot nu toe heeft een kwart van de respondenten de vragenlijst al beantwoord. Dank u wel hiervoor.

Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, dan zouden we het zeer op prijs stellen als u nog de tijd zou willen nemen om deze vragenlijst in te vullen. De Nieuwe Weg wil altijd blijven groeien en dit geeft ons weer informatie voor het verbeteren van de school.

Avondvierdaagse

De avondvierdaagse is van 21 mei t/m 24 mei. U kunt zich op 15 mei van 8.15 uur tot 09.30 uur op De Nieuwe Weg aanmelden.
Het inschrijfformulier kunt u alvast uitprinten, invullen en meenemen naar de voorinschrijving. Download

Pasen.jpg

Pasen

Op woensdag 17 april hebben wij onze Paasviering op school. In de klassen wordt stilgestaan bij het moment van Pasen. Zij krijgen tevens, verzorgd door de ouderraad van De Nieuwe Weg, een heerlijk paasontbijt. 

Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag. Deze dag zijn alle leerlingen vrij. Aansluitend vindt het Paasweekend plaats en de meivakantie. 

Wij wensen u fijne Paasdagen!

Kiss and Ride zone

e04.jpg

De afgelopen weken krijgen wij weer verschillende berichten binnen van buren, maar ook van ouders op het plein over de verkeersveiligheid rond de school. Het komt vooral voor als het regent dat er onveilige situaties ontstaan. Auto's worden niet in de parkeervakken neergezet of ze worden op de Kiss & Ride zone geparkeerd. Ook de doorstroming en het wegrijden uit een parkeervak levert wel eens gevaarlijke situaties op. Er zijn gelukkig nog geen ongevallen gebeurd, maar wij willen dit ook zo houden. Wij hebben uw hulp daarbij hard nodig!

Zorg ervoor dat u zich aan de verkeersregels houdt, of kom lopend of op de fiets naar school. We willen dat alle kinderen veilig van en naar school toe kunnen. Dat wilt u toch ook?

Verkeers- en EHBO-examen

De afgelopen week is het theoretische gedeelte van het verkeersexamen afgenomen bij de leerlingen van groep 7. Alle leerlingen zijn geslaagd. 
Na de meivakantie volgt nog het praktijkexamen. Alvast veel succes!

Dinsdag 9 april is het EHBO-examen afgenomen bij de leerlingen van groep 8. Zij hebben de afgelopen weken theorie en praktijklessen gehad met het examen als afsluting. Alle leerlingen zijn ook geslaagd voor dit examen.

Gefeliciteerd met het behalen van jullie examens!

Koningsspelen

Op donderdagochtend 18 april vinden de Koningsspelen plaats. 

Om half 9 worden de groepen 3 t/m 8 op de sportvelden van Verburch verwacht en voor de groepen 1-2 vindt de sportdag op school plaats. 

Mocht door weersomstandigheden de sportdag niet door kunnen gaan, dan vinden de lessen op school plaats. 's Morgens zal op Twitter en op de website van de school worden aangegeven of de sportdag doorgaat.

's Middags zijn de kinderen vrij.

Ontruimingsoefening

Ieder jaar doen wij twee ontruimingsoefeningen. Op deze manier oefenen wij, in het geval van een calamiteit, om alle leerlingen zo snel en veilig mogelijk buiten te krijgen.

Afgelopen week hebben wij de onaangekondigde ontruiming gehad. Alle leerlingen en collega's waren binnen 3 minuten uit het gebouw.

Aanmelden

De laatste maanden worden in Poeldijk steeds meer huizen opgeleverd en hebben, tot ons grote plezier, veel ouders interesse in onze school. We leiden regelmatig nieuwe gezinnen rond en vaak kiezen zij voor De Nieuwe Weg.
We moeten zorgen dat we de groepsgrootte in de gaten houden. Als uw zoon of dochter geboren is in 2016 of 2017, dan verzoeken wij u vriendelijk om hem/haar zo spoedig mogelijk in te schrijven. Dit geldt ook voor eventuele broertjes en/of zusjes.

Het aantal aanmeldingen van nieuwe gezinnen gaat soms onverwacht hard, maar we willen broertjes en/of zusjes ook graag plaatsen. Daarom is een tijdige inschrijving essentieel om een plek te garanderen. Op deze manier kunnen wij er rekening mee houden als nieuwe kinderen zich aanmelden voor onze school.

Mocht u nieuwe gezinnen kennen, waarvan de kinderen in hogere groepen zitten, zijn zij uiteraard ook van harte welkom. Wij leiden ook deze ouders graag door onze school.

Een inschrijfformulier kunt u afhalen bij meester Xander of meester Nils.

Alvast bedankt!

Zonnetje-300x295.gif

Meivakantie

Vrijdag 19 april begint de meivakantie. We zien graag iedereen op maandag 6 mei weer terug. Die dag vindt er luizencontrole plaats. Denk eraan dat u geen mooie creaties in het haar van uw kind maakt, dat maakt de controle moeilijk! Schoolmelk is er dinsdag weer. We wensen iedereen een zonnige vakantie toe.

Studiedag

Woensdag 29 mei is er een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Aansluitend op deze dag begint het Hemelvaartsweekend.

Gevonden Voorwerpen

Komt u nog een kijkje nemen bij de gevonden voorwerpen? Er ligt heel veel. In de week voor de meivakantie gaan alle spullen, die niet opgehaald zijn, naar de recycling!

 
Plastic soep
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden