Koningsspelen

De sportdag kan alleen bij goede weersomstandigheden doorgaan. Om hier geen misverstanden over te laten ontstaan, zal er op de desbetreffende dag om 8.00 uur op de site www.denieuweweg.wsko.nl en via Twitter gekeken kunnen worden. Daar staat vermeld of de sportdag wel of niet doorgaat. Gaat de sportdag niet door dan zal het gewone lesprogramma worden gevolgd.

Het zou fijn zijn als u in de gelegenheid bent om op deze dag een
groepje leerlingen uit groep 1/2, groep 3/4 of groep 5/6 te begeleiden. Ook is het mogelijk om een sportspel bij de groepen 3 t/m 8 te begeleiden als scheidsrechter. Wilt u dit uiterlijk 10
april aangeven bij de groepsouder?

Langs deze weg willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw inzet op deze dag.