Vernieuwingen

Komend schooljaar willen wij onderzoeken hoe we de samenwerking tussen de groepen 1-2-3 willen versterken. Het werken in de hoeken vinden wij een goed middel. In de verschillende groepen zullen betekenisvolle hoeken gerealiseerd worden waar de kinderen uit deze groepen al spelenderwijs zullen leren en kennis met elkaar zullen maken. We verwachten hiermee dat o.a. de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner zal worden.

In de groepen 4 t/m 8 willen we op langer termijn groepsdoorbrekend werken. Om dit op een veilige manier te bewerkstelligen gaan we klein beginnen. Tussen de zomer- en de herfstvakantie kunnen de kinderen een aantal keer op een dinsdag- en vrijdagmiddag zich intekenen voor een activiteit (bijv. programmeren, techniek, constructiemateriaal). In ieder klas zullen dan een aantal kinderen uit de genoemde kunnen werken. Op deze manier leren de kinderen elkaar kennen, samenwerken en willen we de veiligheid onderling versterken. 

In het nieuwe schooljaar zullen nieuwe informatieavonden worden georganiseerd. U bent dan van harte welkom en zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op De Nieuwe Weg.