Enquête parkeeroverlast

Uitslag enquête parkeeroverlast

Parkeeroverlast
De kinderen worden over het algemeen met de auto, op de fiets of te voet naar school gebracht. 58% van de ouders/verzorgers heeft aangegeven dat er sprake is van parkeeroverlast op de momenten dat zij hun kind(eren) naar school brengen. De overige 42% vindt niet dat er sprake is van parkeeroverlast.

37 personen hebben op een 5-puntsschaal aangegeven in welke mate zij vinden dat er sprake is van parkeeroverlast bij het brengen(1 = weinig overlast, 5 = ernstige overlast). Het overgrote deel geeft een score van 3 of 4, waaruit geconcludeerd kan worden dat men vindt dat er sprake is van veel overlast.

De bevindingen bij het halen van de kinderen van school zijn vrijwel gelijk aan de bevindingen bij het brengen.

Onveilige situaties
Van de ouders/verzorgers vindt 64% dat er sprake is van een onveilige situatie op de momenten dat zijn hun kind(eren) naar school brengen en/of halen. 36% vindt van niet. De ouders/verzorgers is gevraagd of zij een omschrijving kunnen geven van een onveilige situatie. Situaties die veel zijn omschreven:
- Dubbel parkeren brengt gevaar op voor de kinderen en ouders/verzorgers die naar school gaan. Andere auto´s willen hierom heen rijden en zien de kinderen en ouders die oversteken niet of te laat;
- Beperkte parkeermogelijkheden waardoor veel auto’s op en neer rijden, rijden ook vaak te hard;
- Heel druk met auto’s;
- Door de drukte van auto’s, rijden fietsers op de stoep. Dit levert gevaarlijke situaties op;
- Auto’s die op plekken gaan staan die daar niet voor bedoeld zijn: bijvoorbeeld op de stoep;
- De Kiss & Ride wordt niet goed gebruikt, auto’s blijven te lang staan zonder bestuurder erin waardoor geen goede doorstroming is;
- Auto’s gaan anders rijden wanneer auto’s ergens anders staan, gaan verkeerd manoeuvreren (bijvoorbeeld achteruitrijden) waardoor ze de kinderen niet zien.

U wordt op de hoogte gehouden van mogelijke acties naar aanleiding van de enquête.